Van de predikant

Van de Predikant

 

De bloemengroet ging vanuit de diensten met onze gelukwens naar de 85 jarige Rina van Vessem-Evertse, Oranjehof 6, naar de 87 jarige Gieltje de Ruiter-Kouwen, Korte Moermondsweg 15, en ter bemoediging naar Aad van Bregt, J.W. Frisoweg 1, als welkom thuis na een geslaagde operatie in het ziekenhuis. Verder gingen bloemen met onze gelukwensen naar het 50 jarig bruispaar Rinus en Lena Everaers, Zeeanemoonweg 24, naar het 55 jarig bruidspaar Wijnand en Tini van Dalen-Compier, Hogezoom 106 en een gelukwens naar het 30 jarig bruidspaar Robert en Ellen Kraaijenbrink, Mauritsweg 74. Ook ging een bloemengroet naar de 86 jarige Maarten Mastenbroek, J.W.Frisoweg 55, naar de 89 jarige Bien Dorreman-Braber, Vronenburg 1/11 en naar de 97 jarige Koos Fluijt, Laone 42.

Giften: €30 + €20 + €10 voor bloemenfonds.

Uit het ziekenhuis verhuisde Joppa Wandel- Bastiaanse, Mauritsweg, naar de Victoria in Zierikzee voor verder herstel.

Vantkerkplein kwam weer uit op 12 december, huis-aan-huis bezorgd, met dank aan redactie en alle bezorgers, op het goede spoor gezet door Jaap Moerland. Inmiddels overlegt de redactie van VKP met de andere dorpsverenigingen over een mogelijk gezamenlijke dorpsuitgave in de toekomst. Nu in 2019 het kerkelijk nieuws van de 4 fusie-kerken gebundeld wordt in een nieuw gezamenlijk kerkblad.

Medewerkersavond: op donderdag 22 januari, om 19.30 uur, nodigt de kerkenraad alle actieve medewerkers van de dorpskerk Renesse-Noordwelle uit voor een ontmoetingsavond in Noordwelle. Zo hopen we komend jaar regelmatig al onze netwerkers goed met elkaar te blijven verbinden en te informeren, nu de lokale kerkenraad opgaat in de centrale kerkenraad van Schouwen.

Kloosterwelle ontving de gelukwens dat de landelijke PKN-kerk van harte bereid is dit pionierswerk financieel en inhoudelijk ook de komende 3 jaar te blijven steunen. Als ook de 4 lokale kerken kunnen instemmen met een intentie voor blijvende betrokkenheid van een van de predikanten.

Kerstbomen en kerststuk ontving de beide dorpskerken weer van gulle gevers met de versiering van de engelen. Optuigen is vreedzamer dan aftuigen.

Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

Zondag 23 december Kerstnachtdienst 24 december en
Kerstmorgendienst 25 december 2018:

Tijdens de Kerstdiensten wordt door onze diaconie gecollecteerd onder het motto “Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon en Jordanië”. Veel kinderen hebben helemaal geen feest met Kerst. Hun jonge leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Met de collecte helpen wij dit jaar (via Kerk in Actie) de kerken in het Midden-Oosten, die daar weer onderwijs realiseren voor kinderen op de vlucht. In Syrië en omringende landen worden leerkrachten, gebouwen, voedsel en andere praktische zaken voor deze kinderen bekostigd.

Zoals u wellicht gewend bent is de collecte na de kerkdienst, ook met de Kerstdagen, voor het eigen kerkenwerk van onze kerkrentmeesters.

Namens de kerkenraad worden de collectes warm bij u aanbevolen. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Oudjaar 31 december 2018:

Bij de Oudejaarsvesper is er slechts één collecte, te weten voor het werkveld van het College van Kerkrentmeesters. Hiermee wordt zorg gedragen voor het financieel en materieel reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad beveelt u aan om ruimhartig bij te dragen in deze collecte.

SFEERVOL KERSTCONCERT


 

Dreischor – “Ding, dong! Merrily on high!”: toepasselijker kan de oproep niet zijn tijdens het grote kerstconcert van het Schouws Kamerkoor te Dreischor op zaterdag 22 december a.s. Op deze vooravond van Kerstmis zal vanuit …

Lees het hele artikel

Agenda Actueel

 

19 december: kerk Noordwelle:
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper,
18.30 uur: maaltijd
opgave op maandag via:  info@kloosterwelle.nl

18 december, 14.00 uur: dorpshuis Renesse: kerstfeest met de ouderensoos

19 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2018

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Ieder jaar lijken er weer meer kaarten te worden ingeleverd in onze kerk! Door gemeenteleden werden in de …

Lees het hele artikel