Van de predikant

Van de Predikant

 

De eerste nieuwsbrief van Schouwen aan Zee is uitgedeeld aan de gemeente na de zondagdienst op 6 mei. De brieven liggen in beide kerken en in de pastorie beschikbaar voor belangstellende gemeenteleden en gasten. De brief staat ook op deze website onder Agenda Actueel. Het gaat over de gemeentevorming op weg naar één Protestantse gemeente. Het aanvankelijk geplande gemeenteberaad op 6 mei is daarmee verschoven naar zondag 17 juni in Renesse. Namens onze gemeente nemen Elbrich van der Woude en Willem Kalis deel aan de voorbereidingsgroep voor de gewenste vereniging van de 4 kerken van Burgh, Haamstede (Pelgrimskerk), Scharendijke en Renesse/Noordwelle.

De bloemengroet ging vanuit de diensten ter bemoediging naar Jo Wandel in de Vronenburg, die terugkeerde uit het ziekenhuis. Met onze gelukwensen en medeleven naar Leo Braber, vanwege zijn 70e verjaardag, die hij met een traktatie na de dienst met ons vierde. En ter bemoediging naar Catrien Wagemaker, die vanuit Duinoordweg 83, via het ziekenhuis, verhuisde naar het Hospice in Zierikzee. Verder gingen bloemen met onze gelukwensen naar de 75 jarige Anneke Everaers-Maas op de Vroonweg 43, naar de 80 jarige Mattie Matthijsse-Slager op de Mauritsweg 59, naar de 86 jarige Cornelis Spruit, Scholderlaan 1a en naar de 80 jarige mevrouw Janse-van den Hoek, Zeeanemoonweg 14.

Overleden is op 6 mei op 89 jarige leeftijd in zijn woning aan de Oosterenbanweg 3 onze dorpsgenoot en oud-wiskundeleraar aan de Pontes Arie Kort. De crematie vond plaats op 11 mei in besloten kring. Wij wensen zijn kinderen en nabestaanden alle goeds.

Collectenoverzicht april: diaconie: € 828,66 en kerk: € 1.360,71.

Giften: € 20 voor bloemenfonds

Opbrengst Renessedag (12 mei): €17.000, te verdelen over de verenigingen van voetbal, tennis en kerk. Met veel dank aan de 116 vrijwilligers en de enthousiaste Renessedagcie, bestaande uit Lex Veenstra, Petra van Bleijswijk, Miranda Bouwman, Lenie Kroon, Aad van Kleeff en Frans Kristalijn.

Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

Zondag 20 mei 2018:

De diaconie collecte (tijdens de dienst) is bestemd voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Onze classis steunt het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling en het Open Theologisch Seminarie Pakistan. De inzet is gericht op meer voedselzekerheid, zelfredzaamheid en theologisch onderwijs in de provincie Punjab.

De tweede collecte (bij de uitgang) wordt door onze kerkrentmeesters gebruikt voor het eigen kerkenwerk in Renesse en Noordwelle.

Namens de kerkenraad worden beide collectes warm bij u aanbevolen. Het genoemde werk is afhankelijk van de gulheid van anderen, van u dus.

 

Zondag 27 mei 2018:

Tijdens de kerkdienst collecteert uw diaconie voor Stichting Leergeld Oosterschelde. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen vanwege financiële beperkingen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes wel normaal zijn. Sommige kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Ruim 90 lokale Leergeldstichtingen bieden hen echter kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat betekent kansen om mee te doen, op te bloeien, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en eigenwaarde te krijgen.

De collecte bij het uitgaan van de dienst is ten behoeve van de kerkelijke gemeente van Renesse en Noordwelle. Dank voor uw betrokkenheid. Ieders bijdrage in de collectes telt mee om het genoemde werk mogelijk te maken.

 

 

Met vriendelijke groet,

Peter en Isabel Jonker

Van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

Kerkdienst Collecten

De opbrengst van de huidige collecten loopt nog achter bij het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken heeft onze kerkrentmeester Leo Lemsom een geldthermometer gemaakt. Bezoekers van de kerk in Renesse, hebben de thermometer misschien al zien hangen naast de nieuwe boekenkast. De letters geven van beneden naar boven de maanden van het jaar aan. De horizontale balken geven het 5-jarig gemiddelde weer. Het zand in de buis geeft de werkelijke stand van zaken aan. Zoals u kunt zien lopen de opbrengsten van de collecten nog achter.

We hopen voor de komende maanden op een beter resultaat en daar hebben we uw steun hard bij nodig!

Van de scriba

PKN Westhoekberaad

Het Moderamen vergadert elke eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Indien u iets voor de kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, wilt u dit dan svp vóór de moderamenvergadering melden bij de predikant of bij de scriba?

Agenda Actueel

16 mei, 10.00-14.00 uur: open kerk Renesse met recreatiepastoraat, expositie over cultureel erfgoed, torenbeklimming, boeken-kaarsen en koffie hoek

16 mei, 17.00 uur: kerk Noordwelle: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper; 18.30 uur: …

Lees het hele artikel

Bericht uit de Westhoek

Senioren koffieochtend

16 mei, 9.30 uur: Pelgrimskerk (info via whack@zeelandnet.nl )

Pinksterfakkel

20 mei, tussen 9.30 uur (Renesse) en 11.30 uur (Noordwelle) gaat de Pinksterfakkel met Pinkstergroet als een lopend vuur langs …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Boekenverkoop en andere activiteiten

De totale opbrengst van de boekenmarkt van april 2018 is € 858.30
Het resultaat van de boekenverkoop is € 576.- en de verkoop van alle (home made) producten in het koor van de kerk € 282.30

Met veel dank aan alle vrijwilligers …

Lees het hele artikel