Van de predikant

Van de Predikant

De bloemengroet ging vanuit de dienst met onze gelukwensen naar de 85 jarige Siem de Feiter op de Mauritsweg 13. En ter bemoediging naar onze trouwe kerkgangers Gerard (en Rianne) Biersteker, die weer thuis kwam op de Fazantweg 7, na een ziekenhuisopname  in Rotterdam en Dirksland. Verder gingen bloemen met onze gelukwensen naar de 80 jarige Adrie Dalebout-Bakker op de Hogezoom 176 en naar de 70 jarige Piet van Blitterswijk, Hoefijzer 28 in Noordwelle.

Overleden is na een ernstige ziekte op 6 oktober op 63 jarige leeftijd in zijn woning in de Constantijnweg 21 onze dorpsgenoot Jules Hadala. De crematieplechtigheid vond plaats op 13 oktober in Rotterdam. Jules was de vader van Ron, die op 28 december op 32 jarige leeftijd overleed. Hun beider namen zullen klinken in de gedenkdienst op 26 november. We wensen de vrouw van Jules , Sonja en haar zoon Evert-Jan op de Constantijnweg 21 en ook zijn ex, Bep (en Rob) op de Mauritsweg 24, veel sterkte.

Overleden is op 10 oktober op 80 jarige leeftijd in Hospice “Het Clarahofje”te Goes ons gemeentelid Maria Neeltje (Marie) Berrevoets-Verboom. De crematieplechtigheid vond plaats op 14 oktober in Middelburg. Marie woonde voorheen in de Lindelaan 13 en was sinds 3 maart 2011 weduwe van Jan Berrevoets. Marie zat in de zomertijd altijd voor haar huissie. Ook was ze een geliefde “oppas”oma voor Nick& Julia Valk, de kinderen van Ed en Jacomien en van haar buurkinderen Amy& Nick, kinderen van Sandra Gerundt. We wensen hen sterkte en ook haar dochter Lenie (en Jim) op de Emmaweg 2.

Uit het ziekenhuis te Maastricht kwam weer thuis op de Mauritsweg 53 Anneke van Kooten.

Uit het zorgpension van Zierikzee kwam weer thuis op de Kromme Reke 14 met een nieuwe knie Sjaak Lemsom.

Giften: €20 voor bloemenfonds. €20 en €200 voor de kerk.

Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

Zondag 22 oktober 2017:

De eerste collecte (tijdens de dienst) is bestemd voor de diaconie en wordt ditmaal gebruikt voor de kerstattenties binnen onze eigen kerkelijke gemeente. De kerstattenties worden in de Adventstijd door onze diakenen en vrijwilligers persoonlijk bezorgd bij gemeenteleden vanaf 75 jaar.

De uitgangscollecte (bij het verlaten van de kerk, na de dienst) is bestemd voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters, in en om Renesse en Noordwelle.

Beide collectes bevelen we warm bij u aan. Het genoemde werk kan slechts doorgang vinden door de gulheid van eigen gemeenteleden. We rekenen op uw ruimhartige bijdrage!

 

Zondag 29 oktober 2017:

De opbrengst van de diaconiecollecte tijdens deze zondagse viering is voor het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan. Het OTS ontwikkelt interkerkelijke materialen voor godsdienstonderwijs op alle niveaus. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus, mede via internet. Het OTS speelt een belangrijke rol bij opleiding en toerusting van christelijke leiders, in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

De tweede collecte, na de kerkdienst, is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk in en om Renesse en Noordwelle.

Namens de kerkenraad worden beide collectes warm bij u aanbevolen. Help mee door uw persoonlijke bijdrage in deze collectes.

Van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

Kerkdienst Collecten

De opbrengst van de huidige collecten loopt nog achter bij het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken heeft onze kerkrentmeester Leo Lemsom een geldthermometer gemaakt. Bezoekers van de kerk in Renesse, hebben de thermometer misschien al zien hangen naast de nieuwe boekenkast. De letters geven van beneden naar boven de maanden van het jaar aan. De horizontale balken geven het 5-jarig gemiddelde weer. Het zand in de buis geeft de werkelijke stand van zaken aan. Zoals u kunt zien lopen de opbrengsten van de collecten nog achter.

We hopen voor de komende maanden op een beter resultaat en daar hebben we uw steun hard bij nodig!

Van de scriba

PKN Westhoekberaad

Het Moderamen vergadert elke eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Indien u iets voor de kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, wilt u dit dan svp vóór de moderamenvergadering melden bij de predikant of bij de scriba?

Agenda Actueel

19 oktober,20.00 uur: koor Renesse: start projectkoor kerstnachtdienst

22 oktober,15.30 uur: R.K. Kerk ,Serooskerkseweg Haamstede: lustrumconcert Westhoekzangers

24 oktober, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring … Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2017

Doe mee met de Kerstkaartenactie van onze diaconie, voor het Justitiepastoraat en Leger des Heils.

Schrijf een Kerstgroet aan een gevangene of iemand in de dak- en thuislozen opvang.

Een klein kaartje, een groot gebaar.

De …

Lees het hele artikel

Gesprekskringen

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag


Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: …

Lees het hele artikel

PKN Beraad

Het webadres is: http://www.pknschouwenaanzee.nl/

Hieronder staat het verslag van PKN beraden waarin de volgende kerken deelnemen:
Hervormd Burgh, Gereformeerd Haamstede, Renesse en Scharendijke.

Samenvatting besluiten PKNBeraad van …

Lees het hele artikel