Van de predikant

Van de Predikant


 

De bloemengroet ging vanuit de diensten ter bemoediging naar Atie de Pijper, Oranjehof 1, en naar Frans Dudok, Korte Moermondsweg 3. Verder met onze gelukwensen naar de 88 jarige Kees van den Boogert, Vronenburg 1/19, naar de 86 jarige Arie van der Roest, Zeelelieweg 18, naar de 89 jarige Leen van Kooten, Zeeanemoonweg 41.

Collectenoverzicht:
juni: diaconie: € 827,75 en kerk: €980,23.
In juli: diaconie: € 847,66 en kerk: € 1215,35.

Giften: € 50 en € 10 voor het bloemenfonds

Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

 

 

Zondag 19 augustus 2018:

De diaconiecollecte (de eerste collecte in deze dienst) is bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. Mensen vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging en laten daarvoor vaderland, dierbaren en bezittingen achter. Eenmaal in ons land moeten ze helemaal bij nul beginnen. Vluchtelingenwerk behartigt hun belangen van moment van binnenkomst tot en met integratie in de Nederlandse samenleving. Op ons eiland kan hiervoor een beroep worden gedaan op de vestiging aan de Calandweg in Zierikzee. Er is aanbod van hulp en begeleiding (ook juridisch), kindervakanties, educatie en werk.

De collecte bij het verlaten van de kerkdienst is bestemd voor het voortbestaan van onze kerk in Renesse en Noordwelle en het bijbehorende werk in en om de eigen gemeente.

De kerkenraad vertrouwt erop dat u via de collecte wilt meehelpen aan de initiatieven zo dicht om ons heen.

 

Van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

Kerkdienst Collecten

De opbrengst van de huidige collecten loopt nog achter bij het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken heeft onze kerkrentmeester Leo Lemsom een geldthermometer gemaakt. Bezoekers van de kerk in Renesse, hebben de thermometer misschien al zien hangen naast de nieuwe boekenkast. De letters geven van beneden naar boven de maanden van het jaar aan. De horizontale balken geven het 5-jarig gemiddelde weer. Het zand in de buis geeft de werkelijke stand van zaken aan. Zoals u kunt zien lopen de opbrengsten van de collecten nog achter.

We hopen voor de komende maanden op een beter resultaat en daar hebben we uw steun hard bij nodig!

Van de scriba

PKN Westhoekberaad

Het Moderamen vergadert elke eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Indien u iets voor de kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, wilt u dit dan svp vóór de moderamenvergadering melden bij de predikant of bij de scriba?

Agenda Actueel

 

15+22 augustus, 10.00-14.00 uur: open kerk Renesse met recreatiepastoraat en expositie, kaarsen en boeken-en koffiehoek, torenbeklimming

15+22 augustus: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: …

Lees het hele artikel

Bericht uit de Westhoek

Open kerk Renesse:
Iedere woensdag van 10.00-14.00 uur met recreatiepastoraat, expositie over ‘cultureel erfgoed’, boeken-kaarsen-koffiehoek, torenbeklimming

Open kerk Noordwelle:
Iedere dag van 10.00-17.00 uur met …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Concert Elly en Rikkert


Pelgrimskerk Haamstede, Platboslaan1, 13 augustus, 20.00 uur.
Wij hebben zelf voor onze gemeenteleden ook een aantal kaarten gekocht en wij willen die ook graag aanbieden aan de leden/gasten van de andere kerken van onze Protestantse …

Lees het hele artikel