Van de predikant

Van de Predikant

 

Bloemengroet: ging vanuit de dienst met onze gelukwens naar onze koster, kok en groene man Hans van den Assem, Dorspsring 9, vanwege zijn 65e verjaardag. En als teken van meeleven naar Pim en Saar Meerhof, Capelweg 11, die steeds meer aan huis gebonden raken. En met onze gelukwens en teken van meeleven naar de 86 jarige Siem de Feiter, Mauritsweg 13.

Uit de Cornelia kwam weer thuis op de Zeeanemoonweg 41 Leen van Kooten.

Giften: € 50 + € 200 voor de kerk en € 50 + €10 + €20 voor het bloemenfonds.

Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

 

Zondag 21 oktober 2018:

Tijdens de dienst collecteren we voor het bloemenfonds van onze eigen diaconie. Vanuit dit fonds worden de bloemen betaald, die namens de kerkelijke gemeente Renesse en Noordwelle aan dorpsgenoten worden gegeven. Dit gebeurt doorgaans vanuit de kerkdiensten en als er bijzondere omstandigheden zijn. De bloemen gaan naar mensen toe met een groet, ter bemoediging of met felicitaties.

De collecte na de eredienst komt ten goede van het eigen plaatselijk kerkenwerk.

Wij bevelen de genoemde collectes bij u aan en vertrouwen ten volste op uw lokale betrokkenheid. Uw gift komt volledig ten goede aan het genoemde werk in en om onze eigen dorpen.

 

Zondag 28 oktober 2018:

De diaconiecollecte tijdens de dienst gaat omstreeks 31 oktober (Hervormingsdag) altijd naar onze overkoepelende Protestantse Kerk in Nederland. Landelijk is besloten om met de collectebijdragen de collega-kerken in Oekraïne weer te helpen. Er heerst daar grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. De jonge generatie is erg enthousiast en gelooft in verandering. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

De collecte bij het uitgaan van de dienst is voor ons College van Kerkrentmeesters. Hiermee wordt zorg gedragen voor het financieel en materieel reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente Renesse en Noordwelle.

We hopen dat u weer ruimhartig wilt bijdragen in de collectes. Van harte aanbevolen!

 

Van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

Kerkdienst Collecten

De opbrengst van de huidige collecten loopt nog achter bij het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken heeft onze kerkrentmeester Leo Lemsom een geldthermometer gemaakt. Bezoekers van de kerk in Renesse, hebben de thermometer misschien al zien hangen naast de nieuwe boekenkast. De letters geven van beneden naar boven de maanden van het jaar aan. De horizontale balken geven het 5-jarig gemiddelde weer. Het zand in de buis geeft de werkelijke stand van zaken aan. Zoals u kunt zien lopen de opbrengsten van de collecten nog achter.

We hopen voor de komende maanden op een beter resultaat en daar hebben we uw steun hard bij nodig!

Van de scriba

PKN Westhoekberaad

Het Moderamen vergadert elke eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Indien u iets voor de kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, wilt u dit dan svp vóór de moderamenvergadering melden bij de predikant of bij de scriba?

Agenda Actueel

 

11 oktober, 19.30 uur: Platboslaan1: toerustingsavond voor pastorale teams van Schouwen aan zee.

16 oktober, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring over Paulus (R. Williams, p. 15-35 en p. 88)

17 oktober: kerk Noordwelle:
Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Verslag Diaconiereisje 2018

Zaterdag 22 september jl. maakten we een uitstapje voor senioren, verzorgd door onze samenwerkende diaconieën. Vanuit de Pelgrimskerk Haamstede, Ontmoetingskerk Haamstede, Hervormde Gemeente Burgh, Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2018

Doe mee met de Kerstkaartenactie van onze diaconie voor het Justitiepastoraat en Leger des Heils.

Schrijf een Kerstgroet aan een gevangene of iemand in de dak- en thuislozen opvang.

Een klein kaartje, een groot gebaar.

De actie …

Lees het hele artikel

Ring Schouwen - Duiveland en Tholen

Aan de gemeenteleden van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen,

Als stuurgroep van de ring willen we u graag uitnodigen voor de eerste bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op 24 oktober a.s. in kerkcentrum De Wingerd in Tholen. Nu de …

Lees het hele artikel