Van de predikant

Van de Predikant

De bloemengroet ging vanuit de diensten als teken van meeleven naar de 80 jarige Rien Schaleven in zorgcentrum ‘De Duinen’, onze trouwe kerkrentmeester en koster in de goede jaren. En met onze gelukwensen en dank naar de familie van Leo Braber, Laone 20, vanwege het 70 jarig jubileum van Braber-Groenvoorziening en ook hun betrokkenheid van 3 generaties bij kerk en dorp. Verder gingen bloemen met onze gelukwensen naar de 75 jarige Wim Otterspeer op de Bremweg 14 en naar de 75 jarige Walter Visser op de Kuijerdamseweg 50, onze zeer trouwe medewerker in de ‘buitendienst’.

Via onze diaconiebus werden 83 kerstkaarten verstuurd aan gevangenen en dak- en thuislozen, met dank aan de trouwe kerkgangers.

De opbrengst van de boekenmarkt op 25 november was € 1500, waarvan € 1150 aan de kerk(onderhoud) en € 350 aan het kerkkoor geschonken wordt. Met dank aan de vele vrijwilligers en bezoekers en bakkers. Met een inmiddels indrukwekkende logistiek omtrent de op- en afbouw van de boekenkratten onder leiding van Bé met 7500 boeken, met Lex als veilingmeeste, met Wim in een nieuwe rol van bankmedewerker en geldwisselaar en de catering van de wijze vrouwen. De fotograaf van de PZC heeft het dynamische gebeuren vereeuwigd. U kunt het bekijken op onze website.

Ondertussen mocht ik mijn onsterfelijke katholieke collega, Sint Nicolaas, nog welkom heten bij de Jacobuskerk en mijn column over de Sint toelichten in het dorpshuis, tegen vergoeding van de letter S.

Collectenoverzicht november: €707,77 voor de diaconie en € 892,22 voor de kerk.

Giften: €40 voor het bloemenfonds en € 20 + € 50 + € 2500(!) voor de kerk, met veel dank.

In de ‘Cornelia’  is opgenomen Cornelis Spruit (Polderland) van de Scholderlaan en Jo Smits (Zandplaat) uit ‘De Duinen’. Ruud van der Hulle kwam weer thuis op de Jan Delstlaan en Jo Wandel in de Vronenburg. Mevrouw Janse-van den Hoek kwam weer thuis op de Zeeanemoonweg.

Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

 

Zondag 10 december 2017:

De eerste collecte, tijdens de dienst, is onze diaconiecollecte. Met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt ook in onze kerk gecollecteerd voor de ondersteuning van het pastoraat. Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar, ook buiten de kerkmuren. Denk daarbij aan pastorale huisbezoeken en kringenwerk. De PKN verzorgt materialen en bijeenkomsten om werkers in het actuele pastoraat toe te rusten en te ondersteunen.

De collecte bij het uitgaan van de dienst is ten behoeve van het werk van onze eigen kerkrentmeesters, in en om Renesse en Noordwelle.

Zonder de opbrengst van de collectes kan het bestaande werk niet worden voortgezet.

 

Zondag 17 december 2017:

De eerste collecte is bestemd voor Voedselbank Schouwen-Duiveland. Die verstrekt wekelijks gratis levensmiddelen aan inwoners die financieel onder een bepaald bestaansminimum leven. Goed consumeerbaar voedsel, dat op het punt staat om vernietigd te worden, wordt door vrijwilligers verstrekt aan gezinnen die het voedsel hard nodig hebben. Samen bestrijden we armoede, voedseloverschotten en ontlasten het milieu. Via de collecte dragen we bij aan noodzakelijke uitvoeringskosten van dit werk.

De collecte bij het verlaten van de kerkdienst is bestemd voor de inzet van onze kerkrentmeesters in Renesse en Noordwelle.

Van harte aanbevolen. De kerkenraad vertrouwt op uw steun.

Van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

Kerkdienst Collecten

De opbrengst van de huidige collecten loopt nog achter bij het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken heeft onze kerkrentmeester Leo Lemsom een geldthermometer gemaakt. Bezoekers van de kerk in Renesse, hebben de thermometer misschien al zien hangen naast de nieuwe boekenkast. De letters geven van beneden naar boven de maanden van het jaar aan. De horizontale balken geven het 5-jarig gemiddelde weer. Het zand in de buis geeft de werkelijke stand van zaken aan. Zoals u kunt zien lopen de opbrengsten van de collecten nog achter.

We hopen voor de komende maanden op een beter resultaat en daar hebben we uw steun hard bij nodig!

Van de scriba

PKN Westhoekberaad

Het Moderamen vergadert elke eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Indien u iets voor de kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, wilt u dit dan svp vóór de moderamenvergadering melden bij de predikant of bij de scriba?

Agenda Actueel

5 december, 12.00 uur: Christinastraat 6: Collegiaal overleg (POW)

6 december, 8.00-20.00 uur: kerk Noordwelle: retraitedag ‘Kloosterwelle’ (opgave via info@kloosterwelle.nl , uiterlijk op 4 december, €35 pp.)

6 + 13+ 20 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Gedenkdienst 26 november 2017

'Als jouw naam klinkt, zie ik even, hoe je liep en wat je zei...'

Het werd een prachtige gedenkdienst, zondag 26 november 2017. Met medewerking van het koor 'Canto ad Mare' onder leiding van Elvira Vos, waarvoor dank!

Als gemeente …

Lees het hele artikel

Boekenverkoop en andere activiteiten

De totale opbrengst van de boekenmarkt van 25 november 2017 is exact € 1.500,
waarvan ruim 3/4 naar de kerk gaat is € 1.150.

klik hier voor een interview en impressie uit de PZC (de link zal niet altijd blijven werken).

Iedereen …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2017

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Door gemeenteleden werden in de kerken van Renesse en Noordwelle kerstkaarten ingeleverd voor gevangenen en …

Lees het hele artikel