Van de predikant

Van de Predikant

 

De bloemengroet ging vanuit de diensten met onze gelukwensen naar onze oud-diaken, de 80 jarige Saar Meerhof op de Capelweg 11 en naar ons bruidspaar Peter en Barbara van Esch-Kriesch op de Lagezoom 25. Zij zijn getrouwd op 6 februari. Peter doet onze administratie van de kerkbode. Verder gingen bloemen met onze gelukwensen naar de 80 jarige Huib Marsman, Zeelelieweg 12, naar de 91 jarige Rie Bijl in zorgcentrum ’De Duinen’ en naar de 70 jarige W.J. de Vrieze, Stoofweg 9.

Overleden is op 4 februari op 82 jarige leeftijd op de Mauritsweg 86 onze dorpsgenoot Simon Hendrik Anton (Henk) Begemann. De crematieplechtigheid vond plaats te Middelburg op 9 februari, na het luiden van de afscheidsklok te Renesse. We wensen zijn vrouw Lenie veel sterkte.                           
Overleden is op 21 februari op 76 jarige leeftijd in het Hospice te Zierikzee ons gemeentelid Albertus (Albert) Gerardus Kriens. Zijn begrafenis vindt plaats op 21 februari te Renesse, na een afscheidsdienst in de Jacobuskerk met ds. Goodijk. Albert en Bep wonen sinds 1974 in Renesse op de Hogezoom 132. Albert heeft zijn meeste werkuren doorgebracht op camping ‘Bona Fide’. Een harde werker met een enorme wilskracht en groot verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor humor en plezier. De laatste 14 jaar lang doorstond hij zijn kwetsbare gezondheid met grote geestelijke veerkracht. Ruim 54 jaar was hij getrouwd met zijn soulmate Bep. Wij wensen haar en haar (klein)kinderen, zoon Edwin en Joyce, op Constantijnweg 42, goede moed met dit grote verlies.

Uit het Erasmusziekenhuis kwam na een geslaagde operatie weer thuis op de Laone 20 Leo Braber.

De kerkbalansactie 2019 leverde op 10 februari (tussenstand) ruim €45.000 op in onze gemeente. Iets meer dan vorige jaren, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Dank ook aan onze energieke en attente kerkrentmeester Lex Veenstra, aan alle medewerkers en gulle gevers uit kerk en dorp.

Giften: €25 voor boekentafel en €25 voor bloemenfonds.

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

 

Zondag 24 februari

Collecte Missionair
De Bijbel dichterbij

De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden.
In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Van de Diaconie

Agenda Actueel

 

20 februari: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl

18 februari: inleverdatum copy ‘Vantkerkplein’ bij …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? …

Lees het hele artikel