Onze gemeente

Pastorale zorg voor alle dorpsgenoten

Helpt u mee?

Wat doet het Pastoraal Team?

In het pastoraal beraad worden de bezoekers toegerust voor het bezoekwerk. Zes maal per jaar komt het team bij elkaar.

Iedereen die nieuw onze gemeente binnenkomt krijgt een welkombezoek.

We hebben een lijst van mensen met 'Kroonjaren'. Als u 70, 75, 80, 85, 86 (en hoger) jaar wordt krijgt u een bloemetje namens de kerkelijke gemeente.

Ook hebben we een 'huwelijks-jubilealijst'. Echtparen, die 25, 30 of 35 jaar getrouwd zijn ontvangen een felicitatiekaart. Zij die 40, 45, 50, 55, 60, 61 of meer jaren gehuwd zijn krijgen een bloemetje. Dit kan zijn op de dag zelf of vanuit de zondagse kerkdienst. ’s Zondags worden bloemen gegeven als felicitatie, ter bemoediging, als troost of als blijk van medeleven.

We willen iedereen in het dorp graag laten weten dat u een beroep op het pastoraal team kunt doen. Doe dit alstublieft. Alle informatie waarover het pastoraal team beschikt, wordt als vertrouwelijk behandeld.

Als u bezoek wilt, laat het dan weten aan ds. Goodijk en/of aan een van de pastorale teamleden.

We willen iedereen, kerkleden en/of dorpsbewoners vragen om aan ons door te geven waar ziekte is, verdriet, of waar een bezoekje op zijn plaats zou zijn.

Helpt u mee?

Wijkindeling

Hieronder leest u welke pastoraal medewerker werkt in welke straat, wijk of dorp. Neem gerust contact op met een van hen. Contactgegevens treft u aan bij 'Meer Informatie' en 'Alle adressen' op deze site.

Ds. Piter Goodijk is eerste pastoraal contactpersoon voor het dorp Noordwelle en in Renesse voor de wijk Laone, Scholderlaan, Oude Moolweg, Duinwekken, Oosterenbanweg, Jan van Renesseweg, Capelweg, van Kloosterweg, Luieweg, Hoogenboomlaan, Vroonweg, Roelandsweg, Lagezoom, Wilhelminaweg, de Zoom, Stoofweg, Stoofwekken en het dorp Burgh/Haamstede (behalve 'Duinoord').

Bezoekster Marja Fennet

Alle ´Zeewegen’, Bremweg, Wilgenmeet, Elzenmeet, Fazantenweg, Lijsterweg, Putterweg.

Bezoekster Leni Blom

Constantijnweg, Emmaweg, J.F. Frisoweg, Mauritsweg, Oranjehof, Korte-, Kromme- en Lange Reke.

Bezoekster Lidie Blom

Hogezoom nummer 93 t/m Hogezoom 198.

Bezoekster Riet Groenleer

'Duinoord' in Haamstede,  'Cornelia' in Zierikzee, 'Vronenburg' in Renesse en de Lindelaan.

Medewerker Ineke Veenstra

Verzorgt de bloemengroet van de verjaardags- en huwelijksjubilealijst Noordwelle.

Medewerker Atie de Pijper

Zij stuurt kaarten naar echtparen, die 25-, 30-, of 35 jaar gehuwd zijn.

Pastorale zorg voor alle dorpsgenoten Pastorale zorg voor alle dorpsgenoten

Diaconie

Diaconie

Het is de taak van de diaconie op te komen voor wie hulp en steun nodig heeft. De diaconie biedt niet alleen hulp in de plaatselijke gemeente, maar ook landelijk en wereldwijd daar waar hulp wordt gevraagd.

Zij verleent steun aan projecten, acties en noodhulp wereldwijd veelal in samenwerking met Kerk in Actie. Andere activiteiten van onze diaconie zijn assistentie bij de viering van het Heilig Avondmaal, de verzorging van de Paasmaaltijd voor 65-plussers en de maaltijd bij de start van het kerkelijk jaar, de kerstattenties, hulp aan de Voedselbank en het bijhouden van de maandelijkse Amnesty actie.

De diaconie onderhoud contacten met de diaconieën in de hele Westhoek en zoekt hier naar manieren om door samenwerking meer doelen te bereiken. Verder wordt er ook contact onderhouden in de eilandelijke diaconie en met de gemeente inzake de WMO.

De pastorie en de predikant

De pastorie en de predikant

De pastorie van Ds. Piter Goodijk en Ariene van Westen

De pastorie is gelegen aan de Kromme Reke 4, te Renesse en wordt bewoond door Ds. Piter Goodijk en zijn echtgenote Ariene van Westen. Hun twee zonen zijn Piter-Jan (1990) en Lentin (1994) die beiden in Utrecht hun geboortestad wonen. De pastorie dateert uit 1925. Na tien voorgaande dominee families bewonen Piter en Ariene de pastorie, sinds 8 juli 1996. Een prachtig huis, langs de ring van het dorp met zicht op de centraal gelegen monumentale Jacobuskerk uit 1506. De voorkamer rechts naast de voordeur, mag worden gebruikt als kleinschalig gemeentehonk. Hier worden kleine gesprekskringen, vergaderingen of pastorale gesprekken gevoerd. Voor grotere gemeentebijeenkomsten is er het koor van de kerk. Piter en Ariene beschouwen de pastorie als een pastoraal inloophuis, waar u gastvrij wordt ontvangen en iedereen van harte welkom is.

Piter (20-08-'54)  is geboren in Sexbierum in Friesland. Na zijn gymnasiumopleiding in Leeuwarden, studeerde hij theologie in Utrecht. In 1984 deed hij doctoraal examen, met hoofdvak arbeidsethiek, bij prof.dr.H.M.de Lange. In 1980 werd hij godsdienstleraar aan het Griftlandcollege in Soest, in 1981 diaconaal consulent voor de stad Utrecht, in 1988 predikant voor pastoraal opbouwwerk in de Geuzenwijk/Roobolkapel in Utrecht. Sinds 1 september 1996 is Piter predikant van de dorpsgemeente Renesse-Noordwelle. Hij introduceerde hier een oecumenische liturgie, de zondagavondkring (napraten over de dienst), het wekelijks woensdagavondgebed, een kerkbalansbrief voor het hele dorp, voorbeeldcollecten van de diaconie en het opvoeren van musicals in de kerk. Voorts ontwikkelde hij het model van een open dorpskerk. Naast het vertrouwde en intensieve predikantswerk geeft hij godsdienstlessen op de openbare basisschool. Ook is Piter medeoprichter van de missionaire werkgroep 'Windkracht-8' in de Westhoek, en deelnemer van de oecumenische werkgroep 'Samen Vieren', van het samenwerkingsberaad van de Westhoekkerken. Ook is Piter coördinator van het recreatiepastoraat in de open Jacobuskerk. In de periode 2000 t/m 2009 was hij provinciaal visitator en mentor van beginnende predikanten. Hij profileert zich van harte als een dorpspredikant in de brede zin des woord. Piter is lid van de plaatselijke voetbalvereniging, de tennisvereniging en is actief racefietser. Hij is lid van het Musschengilde, voor wie hij ieder jaar een ludieke rede houdt en loopt voorop bij de voetwassing tijdens de Stroaviering. Verder heeft hij in het najaar van 2002 met enkele dorpsgenoten deelgenomen aan een fietspelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Sindsdien is de Jacobuskerk een pelgrimskerk geworden, waar pelgrims hun stempel (ook verkrijgbaar in de pastorie) kunnen krijgen en een zegen voor de bezinningstocht naar Santiago. Zie bij 'Activiteiten' in het menu; 'Pelgrimage'.

Echtgenote Ariene van Westen is in 1960 geboren in Zierikzee. Ze ging naar Utrecht om Frans te studeren en voltooide haar studie door in 1985 aan de VU te Amsterdam af te studeren in de Algemene Literatuurwetenschap. Aan haar specialisatie hield ze een voorliefde voor West-Afrika over. Later haalde ze ook het vakdiploma voor de Boekhandel en werkte jarenlang op de boekenafdeling van de Bijenkorf. Na veel bestuurswerk op het eiland, startte ze in 2006 met theaterworkshops voor mensen met een ernstig meervoudige beperking en werd mede initiatiefnemer van Stichting Space Station. Binnen de landelijke vrouwenorganisatie 'Passage' neemt ze deel aan literaire activiteiten en startte zij in 2005 op Schouwen-Duiveland met de 'Poëziekamer', een leesgroep voor poëzieminnaars. Daarnaast is Ariene van harte betrokken bij het dorpsgebeuren, zoals de Renessedag, activiteiten en openstelling van de Kerk en natuurlijk de dagelijkse zorg in en rond de pastorie.      

Stichtingspacestation

Duitse diensten

In de zomermaanden zijn er veel Duitse toeristen op Schouwen Duiveland. Velen bezoeken onze kerkdiensten en de voor hen speciale Duitse Diensten in de Jacobuskerk. Bij 'Kerkdiensten' in het menu, kunt u tijdens de zomermaanden lezen, op welke zondagen en welke tijden deze diensten worden gehouden.

Iedereen is er welkom!

Jacobuskerk in de steigers

Zoals eenieder kan zien: er wordt heel hard gewerkt aan onze kerk. De financiën laten het toe na inbreng van veel betrokken gemeenteleden, dorpsgenoten en gasten.
Dus nu even een ander geluid vanuit de kerk!

De bouwradio laat fraaie …

Lees het hele artikel

Agenda Actueel

3+ 10 april: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd.
Opgave uiterlijk 's maandags via  info@kloosterwelle.nl 

4 april, 19.00 uur: Platboslaan 1: Film ‘Mary Magdalene’ met nagesprek

9 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? …

Lees het hele artikel

Toeleven naar Pasen

Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken?  

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij grote vragen zoals deze. We zijn op zoek naar inspiratie en nieuwsgierig …

Lees het hele artikel