Orgel Historie

Orgel Historie

Orgel Historie

Orgels Renesse en Noordwelle

Oberlinger Orgel Renesse en Flaes en Brünjes Orgel in Noordwelle

De onderstaande beschrijvingen van de orgels van Renesse en Noordwelle, zijn gemaakt door  Drs. Prosper Sevestre, indertijd organist van Renesse.  

Oberlinger Orgel, Jacobuskerk - Nu bespeeld door Kees Groenleer

Het huidige orgel werd in 1882 gebouwd door de Gebr. Oberlinger te Windesheim, West-Duitsland voor de kerk van de Deutsche Evangelische Gemeinde, destijds aan de Zwarte Paardenstraat te Rotterdam. Tijdens de kerkrestauratie van 1952-1954 werd het orgel verplaatst naar een balkon boven de kansel tegenover de toren. In 1985-1986 werd het instrument gerestaureerd door de fa. Leef­lang te Apeldoorn onder advies van Dirk Jansz. Zwart waarbij wederom enkele wijzigingen in de dispositie werden aangebracht:

- de Voix Celeste werd vervangen door een nieuwe Oboe 8',
- de Nachthorn 1' werd vervangen door een nieuwe Nasat 3',
- op het pedaal werd een nieuwe Posaune 16' geplaatst,
- het pijpwerk van het pedaal werd in een aparte kas geplaatst. 

Helaas bleven de overige wijzigingen van 1939 ongemoeid. De drie oorspronkelijke kistbalgen zijn nog aanwezig; de trapin­stallatie is gereconstrueerd. Het pijpwerk van beide manualen staat op één lade met mechanische slepen. Dat van het pedaal staat op mechanische kegelladen.

De dispositie van het Oberlinger-orgel (1882) vanaf 1986:

Manuaal I:
Quintaton
Principal
Hohlflote
Octave
Flote - tranmissie
Quint
Octave
Mixtur
Trompete


16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
II-III sterk
8 voet

Manuaal II:
Bordun
Salicionaal
Flote
Nasat
Swiegel
Oboe

8 voet
8 voet
4 voet
3 voet
2 voet
8 voet
Pedaal:
Subbass
Principalbass
Octave
Posaune

16 voet
8 voet
4 voet
16 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Piano/forte-trede
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Het orgel werd met uitsluiting van de kas in 1991 tot monument verklaard.

Flaes en Brünjes Orgel, Corneliuskerk - Nu bespeeld door Ton Kranendonk

In 1865 werden plannen ontwikkeld voor de verwerving van een eerste orgel voor de Dorpskerk te Noordwelle. Aanvankelijk is overwogen het te koop staande orgel van de Rooms Katholieke kerk te Zierikzee (thans sterk gewijzigd en uitgebreid in de Petruskerk te 's-heer Arendskerke, aan te schaffen. Daarna kreeg orgelbouwer C.G.F. Witte te Utrecht gelegenheid een plan op te stellen. De kerkvoogdij vond hem echter te duur. Uiteindelijk werd in 1867 besloten aan de fa. Flaes en Brünjes te Amsterdam opdracht te geven voor de bouw van een nieuw orgel waartoe in mei van dat jaar een contract werd gesloten. Dit instrument, dat één van de laatste is dat gebouwd werd onder de gezamenlijke firmanaam en f2.600 kostte, werd op 10 mei 1868 in gebruik genomen met een bespeling door de heer Ezerman te Zierikzee. Het orgel werd geplaatst boven de uit 1754 daterende kansel opdat geen zitplaatsen op het daartegenover gelegen balkon verloren behoefden te gaan. Het instrument had de volgende dispositie en was daarmee identiek aan het eveneens in 1868 door deze orgelbouwers voor de Hervormde kerk te Beets gebouwde orgel.

Voorts werd de Salicionaal op het Nevenwerk verplaatst naar het Hoofdwerk waarvoor de Quint 3 moest wijken. Op de vrijgekomen plek in het Nevenwerk kwam een Viool 8'.

De dispositie van het Flaes & Brunjes-orgel (1868) vanaf ca. 1900:

Hoofdwerk:
Prestant
Bourdon
Salicionaal
Octaaf
Octaaf


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
2 voet

Nevenwerk:
Holpijp
Viool
Roerfluit

8 voet
8 voet
4 voet
Pedaal:
Aangehangen aan hoofdwerk

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Nevenwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-c
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

In 1962 werd het orgel door de fa. Van Vulpen te Utrecht gedemonteerd, in verband met de kerkrestauratie. In september 1964 plaatsten zij het orgel weer terug maar nu op de galerij aan de westzijde tegenover de kansel. Zij brachten in de laden een verende sleepconstructie met systeemringen aan, hebben het mechaniek van nieuw vilt voorzien en herstelden het dak van de kas en pijpranden. Een plan om de Salicionaal door een Quint 1 1/3' te vervangen werd niet uitgevoerd.
Het orgel werd, merkwaardigerwijs met uitsluiting van de kas, in 1991 tot monument verklaard. Zie verder:

ORGELSINZEELAND

Orgel Historie Orgel Historie Orgel Historie
‹ Terug naar het overzicht

Jacobuskerk in de steigers

Zoals eenieder kan zien: er wordt heel hard gewerkt aan onze kerk. De financiën laten het toe na inbreng van veel betrokken gemeenteleden, dorpsgenoten en gasten.
Dus nu even een ander geluid vanuit de kerk!

De bouwradio laat fraaie …

Lees het hele artikel

Agenda Actueel

3+ 10 april: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd.
Opgave uiterlijk 's maandags via  info@kloosterwelle.nl 

4 april, 19.00 uur: Platboslaan 1: Film ‘Mary Magdalene’ met nagesprek

9 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? …

Lees het hele artikel

Toeleven naar Pasen

Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken?  

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij grote vragen zoals deze. We zijn op zoek naar inspiratie en nieuwsgierig …

Lees het hele artikel