Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collectes

 

Zondag 10 december 2017, 2e Advent

Renesse

9.30 uur: ds. P. Goodijk, H.A.

Organist: Kees Groenleer

Kinderkerk: in het koor

Collecten: landelijk pastoraal werk(toerusting) en kerkenwerk

Noordwelle

11.00 uur: ds. P. Goodijk, H.A.

Organist: Ton Kranendonk

 

Zondag 17 december 2017, 3e Advent

Renesse

9.30 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Kees Groenleer!

Kinderkerk: in het koor

Collecten: Voedselbank Schouwen- Duiveland en kerkenwerk

Noordwelle

11.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranendonk

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

 

Op de 2e Adventszondag, 10 decemberhopen we, sinds 3 maanden, onze vaste organist Kees Groenleer te onthalen op zijn Oberlinger orgel, met een nieuw hart. We hopen van harte dat hij de veerkracht ontvangt om onze gemeente nog vaak te begeleiden met zijn bijzondere muzikale gaven. Tevens met veel dank aan Ton en andere invallers van de afgelopen maanden. We vieren dan in beide dorpskerken van Renesse en Noordwelle het Heilig Avondmaal (H.A.) ofwel de dienst van Schrift en Tafel, in de open kring met onze kinderen en gasten. Als teken van verbondenheid met de levende Heer en met de gemeente van Christus en met allen die tekort komen. Als trouwe pioniers van Gods nieuwe wereld. We doen dat ook in verbondenheid met Johannes de Doper, de pionier en roepende in de woestijn. Volgens de oecumenische Lezingen uit Jesaja 40,1-11 en uit Johannes 1,19-28. Het is ook de stem van het verzet en de verwijzing naar een andere wereldorde die doorklinkt. We herdenken in de kerk van Renesse de sterfdag van de ‘10 van Renesse’, die op zondag 10 december 1944 in Renesse aan de Slotlaan werden opgehangen. De bezetter wilde daarmee de bevolking intimideren. Hoe kunnen we nu vanuit geloof en kerk weerstand opbouwen tegen intimidatie? In Noordwelle raken we na de dienst al in kerstsferen, als de kerstboom uit de Eifel- van al zo hoog en zo verre- neer gelaten wordt op het kerkterrein. Zo mogelijk zijn er ook een aantal kloosterlingen in ons midden om dit buitengebeuren sfeervol met ons in te wijden. Kloosterwelle bestaat op 9 december namelijk 2 jaar als landelijke pioniersplek. Dat het gastvrije en rustieke Noordwelle er geestelijk wel bij mag varen.

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kosters

Gastheerschap met gevoel voor detail

In beide kerken zijn er meerdere kosters actief die bij toerbeurt dienst doen in de kerk. Zij treffen als gastheer of gastvrouw alle voorbereidingen om de dienst goed te laten verlopen. Ook heten zij alle bezoekers welkom bij de ingang van de kerk en geven zij informatie.

Welke taken heeft de koster?

 • Openen van torendeur en zijdeur kerk en de oprit vrij maken
 • Glaasje koud water neerzetten bij katheder en op de preekstoel
 • Bijbel op kansel open leggen
 • Checken of de kleur van de linten aan de preekstoel in overeenstemming is met de tijd van het jaar
 • Kaars op avondmaalstafel aansteken
 • Schaal en beker uit de offerkist halen en op de tafel plaatsen
 • Schakelaar ringleiding en modem (internet) aanzetten
 • Collectezakken klaar legeen
 • Geluidsinstallatie checken en aanzetten
 • Liedboeken en Bijbels klaarleggen
 • Lantaarns aansteken bij de toreningang
 • Bij een doopdienst het doopvont vullen met water
 • De borden aanpassen met de liedkeuze van de dominee van die zondag
 • Het luiden van de klok voor aanvang van de dienst

Kosteroverleg

Eind november heeft er een kostersoverleg plaatsgevonden in "het koor"van de Jacobuskerk.

Ad Blom, Hans vd Assem, Marlies v Pijkeren en Arie, Henk Krijger, Leo Lemsom,Karin Korstanje, Peter Jonker en Isabel,Walter Visser.

Het was al weer een tijdje geleden dat wij elkaar eens hebben ontmoet en de in en outs konden bespreken. Kom je er toch achter dat sommige het al tientallen jaren doen!

Belangeloos en nog met plezier ook.

Besproken zijn enkele verbeterpunten voor de toekomst en daar gaan wij zeker mee aan het werk.

Mocht het iemand aanspreken, orienteer je eens of spreek een koster erop aan. Er mag best nog iemand bijkomen !

De foto geeft enkele kosters weer van het gezellig en constructieve samenzijn.

Kosters Kosters

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

Agenda Actueel

5 december, 12.00 uur: Christinastraat 6: Collegiaal overleg (POW)

6 december, 8.00-20.00 uur: kerk Noordwelle: retraitedag ‘Kloosterwelle’ (opgave via info@kloosterwelle.nl , uiterlijk op 4 december, €35 pp.)

6 + 13+ 20 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Gedenkdienst 26 november 2017

'Als jouw naam klinkt, zie ik even, hoe je liep en wat je zei...'

Het werd een prachtige gedenkdienst, zondag 26 november 2017. Met medewerking van het koor 'Canto ad Mare' onder leiding van Elvira Vos, waarvoor dank!

Als gemeente …

Lees het hele artikel

Boekenverkoop en andere activiteiten

De totale opbrengst van de boekenmarkt van 25 november 2017 is exact € 1.500,
waarvan ruim 3/4 naar de kerk gaat is € 1.150.

klik hier voor een interview en impressie uit de PZC (de link zal niet altijd blijven werken).

Iedereen …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2017

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Door gemeenteleden werden in de kerken van Renesse en Noordwelle kerstkaarten ingeleverd voor gevangenen en …

Lees het hele artikel