Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collecteoverzicht

 

Zondag 21 oktober 2018

Noordwelle, samen met Renesse

11.00 uur: ds. C. Wolters-Berghout

Organist: Kees Groenleer

Kinderkerk: in het koor

Collecten: Bloemenfonds/diaconie en kerkenwerk

 

Zondag 28 oktober 2018 (wintertijd!)

Renesse, Uitzending via radio Schouwen -Duiveland

9.30 uur: ds. P. Goodijk, H.A.

Organist: Kees Groenleer

Kinderkerk: in het koor

Collecten: diaconaat Oekraïne en kerkenwerk

Noordwelle

11.00 uur: ds. P. Goodijk, H.A.

Organist: Ton Kranendonk

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

 

Komende zondag gaat ons inmiddels vertrouwd gemeentelid ds. Lia Wolters, Bremweg 1, ons voor in de gezamenlijke dienst te Noordwelle. We kennen haar van de zondagdiensten, gesprekskringen, koor, kerkbode. De oecumenische Lezingen zijn uit Jesaja 29,18-24 en uit Marcus 10,32-45.

Zondag 28 oktober vieren we de dienst van Schrift en Tafel (Heilig Avondmaal) in beide kerken. In Renesse in een open kring en in Noordwelle gezeten rond de Tafel. We doen dat in verbondenheid met de levende Heer, met de gemeente van Christus, in solidariteit met mensen die tekort komen en in verwachting van Gods nieuwe wereld. In Renesse wordt de dienst uitgezonden via de lokale radio en zal onze organist tijdens het delen van Brood en Wijn gewijde muziek spelen. De Schriftlezingen zijn uit Jesaja 59,9-19 en uit Marcus 10,46-52.  Het is tevens nationale Bijbelzondag met als thema”Met andere ogen”. U krijgt vanwege de wintertijd een extra uur nachtrust.

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kosters

Gastheerschap met gevoel voor detail

In beide kerken zijn er meerdere kosters actief die bij toerbeurt dienst doen in de kerk. Zij treffen als gastheer of gastvrouw alle voorbereidingen om de dienst goed te laten verlopen. Ook heten zij alle bezoekers welkom bij de ingang van de kerk en geven zij informatie.

Welke taken heeft de koster?

 • Openen van torendeur en zijdeur kerk en de oprit vrij maken
 • Glaasje koud water neerzetten bij katheder en op de preekstoel
 • Bijbel op kansel open leggen
 • Checken of de kleur van de linten aan de preekstoel in overeenstemming is met de tijd van het jaar
 • Kaars op avondmaalstafel aansteken
 • Schaal en beker uit de offerkist halen en op de tafel plaatsen
 • Schakelaar ringleiding en modem (internet) aanzetten
 • Collectezakken klaar legeen
 • Geluidsinstallatie checken en aanzetten
 • Liedboeken en Bijbels klaarleggen
 • Lantaarns aansteken bij de toreningang
 • Bij een doopdienst het doopvont vullen met water
 • De borden aanpassen met de liedkeuze van de dominee van die zondag
 • Het luiden van de klok voor aanvang van de dienst

Kosteroverleg

Eind november heeft er een kostersoverleg plaatsgevonden in "het koor"van de Jacobuskerk.

Ad Blom, Hans vd Assem, Marlies v Pijkeren en Arie, Henk Krijger, Leo Lemsom,Karin Korstanje, Peter Jonker en Isabel,Walter Visser.

Het was al weer een tijdje geleden dat wij elkaar eens hebben ontmoet en de in en outs konden bespreken. Kom je er toch achter dat sommige het al tientallen jaren doen!

Belangeloos en nog met plezier ook.

Besproken zijn enkele verbeterpunten voor de toekomst en daar gaan wij zeker mee aan het werk.

Mocht het iemand aanspreken, orienteer je eens of spreek een koster erop aan. Er mag best nog iemand bijkomen !

De foto geeft enkele kosters weer van het gezellig en constructieve samenzijn.

Kosters Kosters

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

Agenda Actueel

 

11 oktober, 19.30 uur: Platboslaan1: toerustingsavond voor pastorale teams van Schouwen aan zee.

16 oktober, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring over Paulus (R. Williams, p. 15-35 en p. 88)

17 oktober: kerk Noordwelle:
Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Verslag Diaconiereisje 2018

Zaterdag 22 september jl. maakten we een uitstapje voor senioren, verzorgd door onze samenwerkende diaconieën. Vanuit de Pelgrimskerk Haamstede, Ontmoetingskerk Haamstede, Hervormde Gemeente Burgh, Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2018

Doe mee met de Kerstkaartenactie van onze diaconie voor het Justitiepastoraat en Leger des Heils.

Schrijf een Kerstgroet aan een gevangene of iemand in de dak- en thuislozen opvang.

Een klein kaartje, een groot gebaar.

De actie …

Lees het hele artikel

Ring Schouwen - Duiveland en Tholen

Aan de gemeenteleden van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen,

Als stuurgroep van de ring willen we u graag uitnodigen voor de eerste bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op 24 oktober a.s. in kerkcentrum De Wingerd in Tholen. Nu de …

Lees het hele artikel