Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collecteoverzicht

 

Zondag 23 december 2018, 4e Advent

Noordwelle, samen met Renesse

11.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranendonk

Collecten: Syrische vluchtelingenkinderen en kerkenwerk

 

24 december 2018, Kerstnachtdienst

Renesse, samen met Noordwelle

22.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Kees Groenleer

Muzikale medewerking: Schouws Koperensemble met dirigent Henk Blom

Kaleidoscope, zang en gitaar en kerstnachtkoor met dirigent Liesbeth Franken

Declamatie: Annemarie Heiligers

Collecten: Syrische vluchtelingenkinderen en kerkenwerk

 

25 december 2018, Kerstmorgendienst

Renesse

9.30 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Kees Groenleer

Collecten: Syrische vluchtelingenkinderen en kerkenwerk

Noordwelle

11.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranendonk

Na de dienst: ontmoeting rond koffie en glühwein

 

31 december 2018, Oudjaarvesper

Noordwelle, samen met Renesse

18.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranendonk

Muzikale medewerking: Canto ad Mare/Westhoekzangers

Collecte: kerkenwerk

 

Zondag 6 januari 2019

 

Noordwelle, samen met Renesse

10.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranenonk

Collecten:Pola vd Donckstichting en kerkenwerk

Na de dienst: Nieuwjaarontmoeting rond de koffie

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

 

 

Komende zondag van de Vierde Advent, de zondag van de hemelse dauw (“Rorate”), hopen we veel te zingen in een soort meditatieve Advent-zangdienst, vlak vóór de Kerstdagen. De Schriftlezingen zijn uit Micha 5,1-4a en uit Lucas 1,39-45. Alle diaconie-collecten (via KerkinActie) rond de Kerst zijn bestemd voor voedsel en onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon en Jordanië. De uitgangscollecten zijn voor het plaatselijk kerkenwerk. We hopen op uw royale giften, omdat we achter lopen op de begroting voor 2018.

In de Kerstnachtdienst hopen we met het hele dorp de geboorte van het Kind van de hemelse vrede te vieren, het licht in de duisternis, voorbij de angst. De Schriftlezingen zijn uit Jesaja 8,23 -9,6 en uit Lucas 2,1-20. We verheugen ons op de muzikale medewerking.

Op de Kerstmorgen lezen we uit de geboortevariant van Matteüs 1,18-25 en uit Jesaja 7,10-14.

In de muzikale en meditatieve Oudjaarvesper, aan de vooravond van het nieuwe jaar, vieren we de overgang van oud en nieuw, de rite de passage.

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, Anno Domini 2019, vieren we met de Oosterse kerken (de afsluiting van) het kerstfeest met de Schriftlezingen uit Jesaja 60,1-6 en uit Matteüs 2,1-12. Na de dienst is er de Nieuwjaarontmoeting in Noordwelle.

Vanaf 2019 vieren we alle diensten van Renesse en Noordwelle gezamenlijk met de nieuwe aanvangstijd van 10.00 uur.

Op de eerste zondag van de maand zal vaak een gezamenlijke dienst met de kerken van Schouwen of met Scharendijke zijn. We hopen op een gezegende samenwerking in de nieuwe Protestantse Gemeente Schouwen aan zee.

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

SFEERVOL KERSTCONCERT


 

Dreischor – “Ding, dong! Merrily on high!”: toepasselijker kan de oproep niet zijn tijdens het grote kerstconcert van het Schouws Kamerkoor te Dreischor op zaterdag 22 december a.s. Op deze vooravond van Kerstmis zal vanuit …

Lees het hele artikel

Agenda Actueel

 

19 december: kerk Noordwelle:
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper,
18.30 uur: maaltijd
opgave op maandag via:  info@kloosterwelle.nl

18 december, 14.00 uur: dorpshuis Renesse: kerstfeest met de ouderensoos

19 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2018

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Ieder jaar lijken er weer meer kaarten te worden ingeleverd in onze kerk! Door gemeenteleden werden in de …

Lees het hele artikel