Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collecteoverzicht

 

Pinksterzondag 20 mei 2018

Renesse

9.30 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Kees Groenleer

Medewerking Schouws Koperensemble met dirigent Henk Blom

Kinderkerk: in het koor

Collecten: zending/NOAD en kerkenwerk

Na de dienst: ontmoeting rond de koffie

Noordwelle

11.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranendonk

Medewerking “oma’s “koor met dirigent Irina Zhynkina

 

Zondag 27 mei 2018

Renesse, samen met Noordwelle

9.30 uur: ds. C. van Eck

Organist: Kees Groenleer

Kinderkerk: in het koor

Collecten: Leprastichting en kerkenwerk

Na de dienst: ontmoeting rond de koffie

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

Komende zondag vieren we het Pinksterfeest in beide dorpskerken. In Renesse met het Schouws Koperensemble en in Noordwelle met “oma’s koor” (80+). De Pinksterfakkel wordt aan de Paaskaars ontstoken in de dienst van Renesse. Vervolgens wordt deze fakkel door onze gastleden Bert en Erna Hoogeveen (van camping ’De Kempe’, Korte Moermondsweg 17) met een Pinkstergroet  namens onze gemeente overgebracht naar de buurgemeente van Scharendijke. Na een estafettetocht langs de 7 missionaire kerken van ‘Windkracht-8’ in de Westhoek komt de fakkel uiteindelijk terug in de dienst van Noordwelle. Zo steken we elkaar en onze omgeving aan met het Pinkstervuur en met lied 687, sinds het ontstaan van de missionaire beweging van ‘WK-8’, met Pinksteren 1997. De Schriftlezingen zijn uit Genesis 11,1-9, Handelingen 2,1-13 en uit Johannes 14,8-17. Opdat we God, elkaar en de wereld om ons heen goed verstaan.

Op zondag 27 mei, van de heilige Drie-eenheid(‘Trinitatis’) hoopt collega Corrine van Eck ons voor te gaan in een gezamenlijke dienst te Renesse. Die zondagmiddag is er in de kerk van Renesse geen Bach-cantate dienst, zoals aanvankelijk gepland. Deze vindt plaats na de zomer.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, vieren we met de buurtkerken de nieuwe verbinding tussen hemel en aarde. Dit jaar gezamenlijk in Scharendijke. Op de ‘Wezenzondag’, tussen Hemelvaart en Pinksteren, vieren we onze gezamenlijke dienst in Noordwelle. De Schriftlezingen zijn uit Genesis 9,8-17 en uit Johannes 17,14-26, met de Regenboog en de geloofsgemeenschap als tekenen van Gods nabijheid. Tevens gedenken we in deze dienst het 150 jarig jubileum van het ‘Flaes& Brünjes orgel, dat op 10 mei 1868 in gebruik werd genomen in de kerk van Noordwelle. We hopen op gezegende diensten.

   

 

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kosters

Gastheerschap met gevoel voor detail

In beide kerken zijn er meerdere kosters actief die bij toerbeurt dienst doen in de kerk. Zij treffen als gastheer of gastvrouw alle voorbereidingen om de dienst goed te laten verlopen. Ook heten zij alle bezoekers welkom bij de ingang van de kerk en geven zij informatie.

Welke taken heeft de koster?

 • Openen van torendeur en zijdeur kerk en de oprit vrij maken
 • Glaasje koud water neerzetten bij katheder en op de preekstoel
 • Bijbel op kansel open leggen
 • Checken of de kleur van de linten aan de preekstoel in overeenstemming is met de tijd van het jaar
 • Kaars op avondmaalstafel aansteken
 • Schaal en beker uit de offerkist halen en op de tafel plaatsen
 • Schakelaar ringleiding en modem (internet) aanzetten
 • Collectezakken klaar legeen
 • Geluidsinstallatie checken en aanzetten
 • Liedboeken en Bijbels klaarleggen
 • Lantaarns aansteken bij de toreningang
 • Bij een doopdienst het doopvont vullen met water
 • De borden aanpassen met de liedkeuze van de dominee van die zondag
 • Het luiden van de klok voor aanvang van de dienst

Kosteroverleg

Eind november heeft er een kostersoverleg plaatsgevonden in "het koor"van de Jacobuskerk.

Ad Blom, Hans vd Assem, Marlies v Pijkeren en Arie, Henk Krijger, Leo Lemsom,Karin Korstanje, Peter Jonker en Isabel,Walter Visser.

Het was al weer een tijdje geleden dat wij elkaar eens hebben ontmoet en de in en outs konden bespreken. Kom je er toch achter dat sommige het al tientallen jaren doen!

Belangeloos en nog met plezier ook.

Besproken zijn enkele verbeterpunten voor de toekomst en daar gaan wij zeker mee aan het werk.

Mocht het iemand aanspreken, orienteer je eens of spreek een koster erop aan. Er mag best nog iemand bijkomen !

De foto geeft enkele kosters weer van het gezellig en constructieve samenzijn.

Kosters Kosters

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

Agenda Actueel

16 mei, 10.00-14.00 uur: open kerk Renesse met recreatiepastoraat, expositie over cultureel erfgoed, torenbeklimming, boeken-kaarsen en koffie hoek

16 mei, 17.00 uur: kerk Noordwelle: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper; 18.30 uur: …

Lees het hele artikel

Bericht uit de Westhoek

Senioren koffieochtend

16 mei, 9.30 uur: Pelgrimskerk (info via whack@zeelandnet.nl )

Pinksterfakkel

20 mei, tussen 9.30 uur (Renesse) en 11.30 uur (Noordwelle) gaat de Pinksterfakkel met Pinkstergroet als een lopend vuur langs …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Boekenverkoop en andere activiteiten

De totale opbrengst van de boekenmarkt van april 2018 is € 858.30
Het resultaat van de boekenverkoop is € 576.- en de verkoop van alle (home made) producten in het koor van de kerk € 282.30

Met veel dank aan alle vrijwilligers …

Lees het hele artikel