Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collectes

 

Zondag 22 oktober 2017

Renesse

9.30 uur: ds. I. de Heer

Organist: Arjan de Nooijer

Kinderkerk: in het koor

Collecten: diaconie/kerstattenties en kerkenwerk

Noordwelle

11.00 uur: ds. I. de Heer

Organist: Ton kranendonk

 

Zondag 29 oktober 2017, wintertijd

Renesse

9.30 uur: d. G. Sinke

Organist: Pieter Eerland

Kinderkerk: in het koor

Collecten: Seminarie(OTS) in Pakistan en kerkenwerk

Noordwelle

11.00 uur: ds. G. Sinke

Organist: Ton Kranendonk

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

Kerkdiensten                                               

Komende zondag gaat collega Ineke de Heer ons voor in beide diensten. Zij is vorige maand met vervroegd emeritaat gegaan, maar hoopt nog wel voor te gaan in kerkdiensten. Arjan de Nooijer bespeelt het orgel. Zelf zal ik met een groep pioniers uit Rotterdam een meditatieve ‘Kloosterwelle’ wandeling maken op deze zondagmorgen, die dan uitloopt op de kerkdienst in Noordwelle, om 11.00 uur.

De volgende zondag, 29 oktober, is de nationale Bijbelzondag en 500e hervormingsdag. Dan gaat collega en gemeentelid Guido Sinke ons voor in beide diensten. We hopen op goed bezochte en gezegende diensten.

De diakenen vragen uw aandacht voor de jaarlijkse ‘Kerstkaartenactie’: Schrijf uw zelfbedachte kerstwens of bemoediging op een (kerst)kaart en zet alleen uw voornaam eronder. U kunt de kaart , zonder postzegel, in de bestemde doos in de kerk inleveren tot zondag 19 november. De Diaconie zorgt vervolgens, via Justitiepastoraat en Leger des Heils, dat de kaarten bij de betreffende personen komen in gevangenissen en opvangcentra.

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kosters

Gastheerschap met gevoel voor detail

In beide kerken zijn er meerdere kosters actief die bij toerbeurt dienst doen in de kerk. Zij treffen als gastheer of gastvrouw alle voorbereidingen om de dienst goed te laten verlopen. Ook heten zij alle bezoekers welkom bij de ingang van de kerk en geven zij informatie.

Welke taken heeft de koster?

 • Openen van torendeur en zijdeur kerk en de oprit vrij maken
 • Glaasje koud water neerzetten bij katheder en op de preekstoel
 • Bijbel op kansel open leggen
 • Checken of de kleur van de linten aan de preekstoel in overeenstemming is met de tijd van het jaar
 • Kaars op avondmaalstafel aansteken
 • Schaal en beker uit de offerkist halen en op de tafel plaatsen
 • Schakelaar ringleiding en modem (internet) aanzetten
 • Collectezakken klaar legeen
 • Geluidsinstallatie checken en aanzetten
 • Liedboeken en Bijbels klaarleggen
 • Lantaarns aansteken bij de toreningang
 • Bij een doopdienst het doopvont vullen met water
 • De borden aanpassen met de liedkeuze van de dominee van die zondag
 • Het luiden van de klok voor aanvang van de dienst

Kosteroverleg

Eind november heeft er een kostersoverleg plaatsgevonden in "het koor"van de Jacobuskerk.

Ad Blom, Hans vd Assem, Marlies v Pijkeren en Arie, Henk Krijger, Leo Lemsom,Karin Korstanje, Peter Jonker en Isabel,Walter Visser.

Het was al weer een tijdje geleden dat wij elkaar eens hebben ontmoet en de in en outs konden bespreken. Kom je er toch achter dat sommige het al tientallen jaren doen!

Belangeloos en nog met plezier ook.

Besproken zijn enkele verbeterpunten voor de toekomst en daar gaan wij zeker mee aan het werk.

Mocht het iemand aanspreken, orienteer je eens of spreek een koster erop aan. Er mag best nog iemand bijkomen !

De foto geeft enkele kosters weer van het gezellig en constructieve samenzijn.

Kosters Kosters

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

Agenda Actueel

19 oktober,20.00 uur: koor Renesse: start projectkoor kerstnachtdienst

22 oktober,15.30 uur: R.K. Kerk ,Serooskerkseweg Haamstede: lustrumconcert Westhoekzangers

24 oktober, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring … Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2017

Doe mee met de Kerstkaartenactie van onze diaconie, voor het Justitiepastoraat en Leger des Heils.

Schrijf een Kerstgroet aan een gevangene of iemand in de dak- en thuislozen opvang.

Een klein kaartje, een groot gebaar.

De …

Lees het hele artikel

Gesprekskringen

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag


Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: …

Lees het hele artikel

PKN Beraad

Het webadres is: http://www.pknschouwenaanzee.nl/

Hieronder staat het verslag van PKN beraden waarin de volgende kerken deelnemen:
Hervormd Burgh, Gereformeerd Haamstede, Renesse en Scharendijke.

Samenvatting besluiten PKNBeraad van …

Lees het hele artikel