Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collecteoverzicht

 

Zondag 24 februari 2019, 7e zondag na Epifanie

Noordwelle, samen met Renesse

10.00 uur: ds. P. Goodijk, H.A.

Organist: Ton Kranendonk

Collecten: ‘Mercy ships’ en kerkenwerk

 

Zondag 3 maart 2019, 8e zondag na Epifanie

Scharendijke, samen met Renesse/Noordwelle

10.00 uur: ds. B. Boersma

Collecten: diaconie en kerkenwerk

Kindernevendienst

Na de dienst: ontmoeting rond de koffie

 

As-woensdag 6 maart 2019

Noordwelle, Samen Vieren

19.30 uur: ds. H. Smit

Organist: Ton Kranendonk

 

 

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

 

Komende zondag hopen we voor het eerst samen Heilig Avondmaal te vieren in de kerk van Noordwelle. Niet meer in kleine kring zittend aan Tafel, maar in een open kring staande rond de Tafel van de Heer. We ontsteken ook de Amnesty kaars. De Schriftlezingen zijn uit Genesis 45,1-11 en uit Lucas 6,27-38. Het gaat over een andere gezindheid, hartsverandering, rond de Tafel van de Heer.

Zondag 3 maart hopen we samen te vieren met onze buurgemeente van Schouwen aan Zee in de kerk van Scharendijke. We vieren dan tevens samen de biddag voor gewas en arbeid. Het is de laatste zondag in de Epifanietijd.

Op woensdag 6 maart begint de 40-dagen tijd op weg naar Pasen. We beginnen die gezamenlijk met de kerken van Samen Vieren op As-woensdag, om 19.30 uur, in de kerk van Noordwelle. Ook Kloosterwelle sluit zich daarbij aan. Onze nieuwe collega, ds. Harry Smit is onze voorganger.

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

Agenda Actueel

 

20 februari: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl

18 februari: inleverdatum copy ‘Vantkerkplein’ bij  blomscha@outlook.com

18 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? …

Lees het hele artikel