Agenda Actueel

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

20 november, Pelgrimskerk, om 14.00 uur: werkgroep ‘Samen Vieren’ over ‘Eenheidszondag’(20-1-19), en om 15.30 uur: redactie ‘Zin in Schouwen’ 2019

20 november, 19.30 uur, Revasa/Burgh: Federatiekerkenraad

20 november, 20.00 uur: pastorie Renesse: gesprekskring over ‘Paulus’ van Rowan Williams (h.2)

21 november, 10.00 uur: gemeentehuis Zierikzee: overleg kerk en overheid en om 11.30 uur: overleg geestelijke zorg in de ‘Cornelia’

21 november, 13.15 uur: start vanaf kerk Noordwelle: teambuilding Kloosterwelle

21+28 november: kerk Noordwelle: 17.00 uur:meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl )

23 november: inleverdatum copy Vantkerkplein via: blomscha@outlook.com

24 november, 10.00-15.00 uur: kerk Renesse: Grote Boekenmarkt (4000 boeken), met oliebollen, baksels en Rode Kruis artikelen in het koor

24 november, 13.00 uur: bij de Jacobuskerk: intocht Sint Nicolaas in Renesse (dorpshuis)

24 november: Mansholtlaan 1, Goes: Zeeuwse inspiratiedag

24 november, 20.00 uur: kerk Dreischor: Jubileumconcert(15 jaar) van’Luscinina’met dirigent Wim Boer

27 november, 19.30 uur: Kromme Reke 12: redactie Vantkerkplein

28 november, 15.00 uur: koor Noordwelle: teamoverleg Kloosterwelle

1 december, 21.00 uur: dorpshuis Renesse: concert Michelle David en The Gospel Sessions (via : info@renesseinconcert.nl of tel.06.53395911): muziek voor hart en ziel!

Boekenverkoop en andere activiteiten

Boekenverkoop en andere activiteiten

Boekenverkoop en andere activiteiten in de Jacobuskerk in Renesse.

Op zaterdag 24 november 2018, van 10.00 uur - 15.00 uur vindt er weer een grote  boekenverkoop plaats in de Jacobuskerk in Renesse. Van onze grote voorraad bieden wij rond de 3000 exemplaren aan, meer kunnen we niet plaatsen in de kerk. De aanvoer is sinds april zo groot geweest dat we bijna een geheel nieuwe collectie hebben. De kwaliteit is goed tot uitmuntend. U vindt er: streekromans, misdaad romans, geschiedenisboeken, kinder-en jeugdboeken, maar ook kookboeken, fotoboeken, documentaires, kortom voor iedereen wat wils. Er zijn ook  Duits en Engelstalige boeken. Uiteraard willen we zoveel mogelijk van deze boeken verkopen. Dit betekent dat ze laag geprijsd zijn.

De boeken worden uitgestald in de kerk. Een ieder die van lezen en van boeken houdt  kan op deze zaterdag tegen zeer billijke prijzen zijn of haar boekenvoorraad aanvullen. Denk aan de Sinterklaas en Kerstcadeaus.

Naast boekenverkoop kunt u in het koor van de kerk terecht voor een kopje koffie, thee en soep, gezien de tijd van het jaar zal er ongetwijfeld Snert zijn. Omdat de laatste maand van het jaar voor de deur staat zijn er volop oliebollen te koop. Maar kom niet te laat want hier geldt: OP=OP. Tevens vindt hier de verkoop plaats van andere snoeperijen zoals cake, appeltaart, kruidkoek. In navolging van Heel Holland Bakt, is er door de dames en heren uit Renesse en omstreken, veel lekkers gebakken.

Ook het Rode Kruis zal aanwezig zijn met een stand waarin handwerkartikelen worden verkocht.

De opbrengst van boekenmarkt en verkoop van de bakproducten komen ten goede aan de P.K.N. Kerk Renesse-Noordwelle. De kerk vindt u aan de Korte Reke in Renesse. 

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Wim van der Waal telefoon 0111-461745 of per e-mail: waalrenesse@zeelandnet.nl

Kerstkaartenactie 2018

Bedankt voor uw inzet

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Ieder jaar lijken er weer meer kaarten te worden ingeleverd in onze kerk! Door gemeenteleden werden in de kerken van Renesse en Noordwelle kerstkaarten ingeleverd voor gedetineerden en mensen in de dak- en thuislozenopvang. Eind november kan onze diaconie 229 kaarten ter verspreiding opsturen. Uw kaarten worden via het Justitiepastoraat, Leger des Heils en Stichting Epafras in de instellingen overhandigd aan de doelgroep. Deze kaartenactie geeft mannen en vrouwen die hun familie moeten missen belangrijke steun, via uw unieke en persoonlijke boodschap. Het doet ons een genoegen hiermee veel mensen te kunnen verrassen.

Bedankt voor alle inzet!

Diaconie PKN gemeente Renesse/Noordwelle

Kerstkaartenactie 2018

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Kringwerk

Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

Het programma van het kringwerk is in de kerk verkrijgbaar en te zien op de site van Windkracht 8

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag om 18.00 uur: vesper (kloosterviering) met aansluitend maaltijd (opgave op maandag via website.
Om de 3 maanden is er een retraite-dag van 8:00 tot 20:00 uur in en rond de kerk, met 3 meditatieve vieringen, 3 maaltijden waarvan 1 in stilte, 3 groepsgesprekken over geloof, stilte, en je dagelijks bestaan, 2 meditatieve wandelingen, deels in stilte. En verder veel stille tijd voor jezelf om op te ademen, in verbondenheid met anderen, op een gedenkwaardige plek in een rustieke omgeving.
Opgave een week van te voren via de website. Maximaal 20 personen per dag.

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.