Agenda Actueel

SFEERVOL KERSTCONCERT

22 december in Dreischor


 

Dreischor – “Ding, dong! Merrily on high!”: toepasselijker kan de oproep niet zijn tijdens het grote kerstconcert van het Schouws Kamerkoor te Dreischor op zaterdag 22 december a.s. Op deze vooravond van Kerstmis zal vanuit verschillende invalshoeken en muzikale sferen het kerstmysterie in de, met kaarsen verlichte, Adriaanskerk tot leven komen. Er ontvouwt zich een gevarieerd programma met Nederlandse kerstliederen, Engelse Carols en Franse Noëls. Bovendien vertolkt het Schouws Kamerkoor enkele 16eeeuwse motetten van Palestrina, Byrd en Parsons.

Naast het Schouws Kamerkoor werken mee: The Bellringers o.l.v. Luuk van Kleef, het Zeeuws jongenskoor i.o., de solisten Marianne Boer, sopraan, Noël Casteleyn, bariton en de pianist Dies van den Berg.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim Boer.

Als een feeëriek klinkend carillon vervullen de Bellringers een sleutelfunctie in het programma. Zij begeleiden niet alleen gedeeltelijk de koorzangers maar vertolken ook composities met klinkende namen als ‘Christmas Tapestry’.
Het verfijnde Zeeuws jongenskoor bevat 4 jongenssopranen die met hun prachtige heldere stemmen liederen zingen als Gabriels Message en Mater ora filium. Daarnaast versterken zij soms het Schouws kamerkoor.

Het concert culmineert  in een uitvoering van de grote ‘Fantasia on Christmas Carols’ van Ralph Vaughan Williams, waarin tevens een bijzondere rol is weggelegd voor de baritonsolist.  Alle ensembles komen muzikaal hierin samen.  “We wish you a happy new year!”. 
Met deze laatste woorden van de Fantasia worden niet alleen de uitvoerenden maar ook het publiek verenigd.

Aanvang: 20:00 uur – Toegang vrij - Schaalcollecte aan de uitgang

 

SFEERVOL KERSTCONCERT

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

 

19 december: kerk Noordwelle:
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper,
18.30 uur: maaltijd
opgave op maandag via:  info@kloosterwelle.nl

18 december, 14.00 uur: dorpshuis Renesse: kerstfeest met de ouderensoos

19 december, 19.00 uur: kerk Renesse: kerstmusical van de kinderen van de openbare basisschool

2+ 9 januari: kerk Noordwelle:
15.00 uur: Kloosterwelle-teamoverleg,
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag via:  info@kloosterwelle.nl )

8 januari, 12.30 uur: kerk Zonnemaire: werkgemeenschap met collega’s

10 januari,13.30 uur: Christinastraat 6: collegiaal overleg Westhoek (POW)

10 januari, 19.30 uur: koor Renesse: overleg over een mogelijk gezamenlijk dorpsblad

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Kerstkaartenactie 2018

Bedankt voor uw inzet

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Ieder jaar lijken er weer meer kaarten te worden ingeleverd in onze kerk! Door gemeenteleden werden in de kerken van Renesse en Noordwelle kerstkaarten ingeleverd voor gedetineerden en mensen in de dak- en thuislozenopvang. Eind november kan onze diaconie 229 kaarten ter verspreiding opsturen. Uw kaarten worden via het Justitiepastoraat, Leger des Heils en Stichting Epafras in de instellingen overhandigd aan de doelgroep. Deze kaartenactie geeft mannen en vrouwen die hun familie moeten missen belangrijke steun, via uw unieke en persoonlijke boodschap. Het doet ons een genoegen hiermee veel mensen te kunnen verrassen.

Bedankt voor alle inzet!

Diaconie PKN gemeente Renesse/Noordwelle

Kerstkaartenactie 2018

Nieuwe website voor de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

Hebt u een bijdrage?

 

Het is de bedoeling dat de vier kerkgemeenten in de Westhoek begin 2019 fuseren. De kerken van Renesse en Noordwelle, de Pelgrimskerk in Haamstede, de kerk van Scharendijke en de kerk van Burgh gaan samen een nieuwe toekomst tegemoet.

Een onderdeel van deze samenwerking is een nieuwe website, die momenteel in ontwikkeling is.

Hebt u een tekstuele bijdrage voor de nieuwe website en/of foto’s?
Laat het ons weten via martin.krijger@outlook.com

Ook als u wilt helpen met het onderhoud en bijwerken straks bent u van harte welkom!

Nieuwe website voor de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.