Agenda Actueel

Jacobuskerk in de steigers

helpt u mee?

Zoals eenieder kan zien: er wordt heel hard gewerkt aan onze kerk. De financiën laten het toe na inbreng van veel betrokken gemeenteleden, dorpsgenoten en gasten.
Dus nu even een ander geluid vanuit de kerk!

De bouwradio laat fraaie muziek horen waardoor de werkers van Quant met nog meer plezier hun werk doen. In weer en wind wel te verstaan. Vooral buiten, hoog op de steigers is het geen pretje.

Tot ongeveer medio april moet er heel veel gebeuren: mos-doder aanbrengen (doet geen pijn), herstel van metsel- en voegwerk en natuursteen.

Herstel van leibedekking, goten en hemelwaterafvoer, beschermen van vloer en demontage radiatoren. Uithakken loszittend stucwerk, wat dan toch ook weer wel hardnekkig zijn bij verwijdering, helaas.

Er is veel schilderwerk, wat met vrijwilligers in korte tijd gedaan moet worden.

Natuurlijk eerst heel veel stof verwijderen en na het drogen van de verflagen moet de kerk weer opnieuw ingericht worden..
Verras ons en meld u even aan…, dat scheelt veel belwerk en zorg bij de renovatieclub.

Adrie de Goede (06 10 12 08 94) coördineert schoonmaak,
Leo en Annie Lemsom (06 54 26 46 18) het schilderwerk.
Lex Veenstra (06 53 70 49 23) Lexveenstra0@gmail.com

 

Jacobuskerk in de steigers Jacobuskerk in de steigers Jacobuskerk in de steigers Jacobuskerk in de steigers Jacobuskerk in de steigers Jacobuskerk in de steigers

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

3+ 10 april: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd.
Opgave uiterlijk 's maandags via  info@kloosterwelle.nl 

4 april, 19.00 uur: Platboslaan 1: Film ‘Mary Magdalene’ met nagesprek

9 april, 19.30 uur: Dorpshuis Renesse: dorpsraad

13 april,10-15.00 uur: kerk Renesse: boekenmarkt. Ook ophaaldienst Renessedag

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

woensdag 17 april

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? Iedereen die er bij wil zijn dient zich (vóór 10 april) aan te melden bij:

Renesse: Adrie de Goede,  Lindelaan 1 / 32 (De Vronenburg),  telefoon: 06 10 12 08 94

Noordwelle:   Peter Jonker,  Dorpsring 5,  telefoon: 0111-463376

Wij hopen op uw komst en op een fijne middag met elkaar!

Een hartelijke groet van de Diaconie Renesse / Noordwelle,

Peter, Carla, Elbrich en alle sponsors en vrijwilligers  

N.B.  Wanneer u zich heeft aangemeld, maar onverhoopt niet kunt komen, laat ook dat dan alstublieft tijdig weten aan Peter of Adrie.

Toeleven naar Pasen

wat zegt de bijbel erover?

Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken?  

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij grote vragen zoals deze. We zijn op zoek naar inspiratie en nieuwsgierig naar wat de Bijbel ons hierover vertelt. Speciaal voor de veertigdagentijd ontwikkelde het NBG drie manieren om toe te leven naar Pasen. 

Lees snel verder om te ontdekken welke manier het beste bij jou past en klik op onderstaande link.

Uniek Passie- en Paasconcert in De Doelen

Uniek Passie- en Paasconcert in De Doelen

met de koren van Peter Burger

 

Op D.V. zaterdagmiddag 13 april a.s. geven de gezamenlijke koren van dirigent Peter Burger een groot concert in Concertgebouw De Doelen in Rotterdam.

Het is de derde keer dat de gezamenlijke koren van Peter Burger een concert met elkaar organiseren. Dit jaar voor het eerst in de lijdenstijd. Het thema ‘De weg weer vrij’ loopt als een rode draad door het concert heen en neemt u mee naar de betekenis en inhoud van Passie en Pasen. Het samengestelde koor bestaat uit 380 zangers en zangeressen. Daarnaast wordt medewerking verleend door het mannenensemble ‘Cantare’ uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet. De koren worden muzikaal begeleid door een groot samengesteld orkest, bestaande uit landelijk bekende musici. Kortom: alle ingrediënten voor een fantastische middag.

Het concert begint om 14.00 uur. Toegangsprijs € 26,-. Kaartverkoop: via de koorleden, de website van De Doelen (http://www.dedoelen.nl) of per e-mail: concertenmetpassie@gmail.com. Informatie: 06-22 45 73 65.

De organisatie ‘Kerk in Actie’ werkt mee aan dit unieke concert. De koorleden proberen voor deze organisatie zoveel mogelijk donateurs te werven. Mensen die voor een klein bedrag per maand de medemens in nood willen helpen. Tijdens het concert wordt de cheque overhandigd aan een vertegenwoordiger van ‘Kerk in Actie’.

Nieuwe website voor de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

Hebt u een bijdrage?

 

Het is de bedoeling dat de vier kerkgemeenten in de Westhoek begin 2019 fuseren. De kerken van Renesse en Noordwelle, de Pelgrimskerk in Haamstede, de kerk van Scharendijke en de kerk van Burgh gaan samen een nieuwe toekomst tegemoet.

Een onderdeel van deze samenwerking is een nieuwe website, die momenteel in ontwikkeling is.

Hebt u een tekstuele bijdrage voor de nieuwe website en/of foto’s?
Laat het ons weten via martin.krijger@outlook.com

Ook als u wilt helpen met het onderhoud en bijwerken straks bent u van harte welkom!

Nieuwe website voor de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.