Agenda Actueel

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

 

 

11 oktober, 19.30 uur: Platboslaan1: toerustingsavond voor pastorale teams van Schouwen aan zee.

16 oktober, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring over Paulus (R. Williams, p. 15-35 en p. 88)

17 oktober: kerk Noordwelle:
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper, 1
8.30 uur: maaltijd.
Opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl

18 +25 oktober, 20.00 uur: repetitie projectkoor kerstnachtdienst

22 oktober, 19.30 uur: koor Renesse: gespreksavond over geweldsteksten in de Bijbel met dr. Krijn van der Jagt

23 oktober, 19.30 uur: koor Renesse: kerkenraad

24 oktober, 9.30 uur-20.00 uur: kerk Noordwelle: retraitedag met een groep uit Sliedrecht

24 + 31 oktober, kerk Noordwelle:
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper en
18.30 uur: maaltijd,
opgave via : info@kloosterwelle.nl

1 november, 19.00-20.00 uur: open kerk: voor wie brand jij een kaarsje?

6 november, 19.00 uur: koor Renesse: gemeenteavond over de fusie van de 4 kerken

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Verslag Diaconiereisje 2018

bezoek aan prachtig Zuid Beveland

 

Zaterdag 22 september jl. maakten we een uitstapje voor senioren, verzorgd door onze samenwerkende diaconieën. Vanuit de Pelgrimskerk Haamstede, Ontmoetingskerk Haamstede, Hervormde Gemeente Burgh, Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle en Bethlehemkerk Scharendijke waren we met 51 deelnemers.

Buschauffeur Cor Juffermans vertrok met ons om 12 uur vanaf de Pelgrimskerk (Platboslaan) via de Oosterschelde­kering naar de Zak van Zuid-Beveland. We profden daar de sfeer van de fruitteelt, door eerst met de bus het erfgoed van dijkjes, welen, landerijen en fruitgaarden te bezichtigen. Het is duidelijk dat dit gebied niet is herverkaveld. Er worden allerlei appels en peren, maar ook veel zwarte bessen geteeld. Deze zwarte bessen hebben vooral de Hero Cassis-fabriek als bestemming. Ook reden we door het natuurgebied de Zwaakse Weel, waar u ook de stoomtram Goes-Borsele tegen kunt komen. Na een mooie rit (ondanks het buiige weer) kwamen we om 13.30 uur aan bij het Fruitteelt museum in Kapelle.

Het museum is gevestigd in de voormalige tuinbouwschool en bestaat inmiddels 22 jaar. Bij aankomst wordt getrakteerd op koffie/thee en (hoe toepasselijk) appelgebak. In het museum zijn nostalgische gereedschappen en machines te bezichtigen, met een aansprekend verhaal van vrijwilligers. In groepen mochten we deelnemen aan een fruitveiling via een historische veilingklok. Middels deze veiling konden we een eigen kistje appels of peren van bijzondere rassen kopen. De sport is om zo lang mogelijk te wachten met op het knopje te drukken, voor een zo laag mogelijke prijs. Maar je bent niet alleen, dus best spannend: wie drukt er het eerst? Maar als iedereen te laat drukt en de vraagprijs wordt gepasseerd, dan wordt het product “doorgedraaid”…

Na bezichtiging en veiling word er weer koffie en thee geschonken. Hierna was het de bedoeling om buiten in de tuin van het museum oude fruitrassen te bekijken. Daar hebben we vanwege aanhoudende regen vanaf gezien. Om de tijd in ons programma anders te benutten wordt besloten tot een rijtoer. Als we om 15.45 uur uitgezwaaid worden door de museumvrijwilligers, vervolgen we onze tocht naar Yerseke: langs oesterputten, mosselbedrijven en natuurgebied Yersekemoer komen we op de Oosterscheldedijk richting Kattendijke. Chauffeur Cor blijkt een gepassioneerde gids: hij vertelt via de microfoon in de bus over vrijwel alles wat we vanuit de bus kunnen zien, met diverse achterliggende wetenswaardigheden. Het uitzicht vanaf de Oosterscheldedijk blijken velen in de bus wel te waarderen: in de verte de Zeelandbrug en Zierikzee en aan de andere kant het mooie oude kerkje van Kattendijke. Om 17.00 uur arriveert de bus bij zorginstelling Cederhof in Kapelle voor het diner.

In het restaurant gaat Sjaak voor in gebed. Na een warme maaltijd en bitterkoekjespap als toetje vertrekken we om 19.45 uur met onze bus naar huis. Terwijl het buiten al donkerder werd heeft Lia nog het gedicht “Seizoenen van ons leven” voorgedragen en heeft Evert afsluitend dankwoord gericht tot allen die dit uitstapje mogelijk maakten. Om 20.30 uur waren we terug bij de Pelgrimskerk.

De deelnemers uit verschillende kerkelijke gemeenten versterken elkaar deze dag weer met een ontmoeting en gezamenlijke activiteit! Bedankt organisatoren (Jan en Lia) en deelnemers: zonder jullie was dit niet mogelijk.

Vriendelijke groeten,
Peter en Isabel Jonker, Noordwelle

Verslag Diaconiereisje 2018

Kerstkaartenactie 2018

doe weer mee!

 

Doe mee met de Kerstkaartenactie van onze diaconie voor het Justitiepastoraat en Leger des Heils.

Schrijf een Kerstgroet aan een gevangene of iemand in de dak- en thuislozen opvang.

Een klein kaartje, een groot gebaar.

De actie werkt eenvoudig:

 Schrijf uw zelfbedachte kerstwens of bemoediging op een kerstkaart (of gewone wenskaart) en zet alleen uw voornaam eronder. Plak de envelop niet dicht, vanwege regelgeving in beveiligde instellingen.
Breng uw kaart(en) uiterlijk zondag 18 november mee naar onze kerk in Renesse of Noordwelle en doe deze zonder postzegel in de daarvoor bestemde doos bij de ingang van de kerk.
Onze diaconie zorgt in december (via diverse organisaties) voor de bezorging van uw wenskaart(en) in gevangenissen en in opvangcentra.

Deze kaartenactie geeft mannen en vrouwen die hun familie moeten missen wat steun, via uw unieke en persoonlijke kerstwensen. Vorig jaar zijn er in ons land op deze manier in totaal 15.000 kaarten uitgedeeld. Wij willen er graag aan bijdragen ook dit jaar weer veel mensen te kunnen verrassen.

Bedankt voor uw medewerking!

Diaconie PKN Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle

Kerstkaartenactie 2018

Ring Schouwen - Duiveland en Tholen

uitnodiging eerste bijeenkomst op 24 oktober

 

Aan de gemeenteleden van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen,

Als stuurgroep van de ring willen we u graag uitnodigen voor de eerste bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op 24 oktober a.s. in kerkcentrum De Wingerd in Tholen. Nu de classis een groter verband is geworden, heeft de stuurgroep het voornemen om voor het onderlinge contact en geloofsverdieping drie keer per jaar bijeen te komen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst zal ds. Arie van der Maas, classispredikant van de classis Delta, vertellen over zijn werk en een presentatie geven over de bedoeling van de ring. Daarna praten we verder over onze verwachtingen van de ring en over welke onderwerpen we graag in het komende jaar zouden willen spreken.

De avond op 24 oktober staat niet alleen open voor kerkenraadsleden, maar is voor alle gemeenteleden bedoeld. Weet u dus van harte welkom! In de bijlage vindt u het programma voor de avond.

 

Praktische informatie:

Om 19.00 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.
We sluiten af met een hapje en een drankje.

Locatie: kerkcentrum De Wingerd, Nieuwe Pad 1, 4691 BP Tholen, tel.: 0166-602169

U kunt zich tot en met 22 oktober a.s. aanmelden bij dhr. Overduin overd528@planet.nl

 

Agenda

1.       Welkom

2.       De leden van de stuurgroep stellen zich voor

3.       Opening – door ds. B. Boersma

4.       Geloofsgesprek n.a.v. de opening

5.       Ds. Arie van der Maas, classispredikant van classis Delta, stelt zich aan u       voor.
          Hij zal vertellen over zijn werk als classispredikant en een presentatie over de bedoeling van de ring geven.

6.       We praten door over onze verwachtingen van de ring en over welke   onderwerpen we graag in het komende jaar            zouden willen bespreken.

7.       Berichten uit de classis

8.       Rondvraag

9.       Sluiting

Kringwerk

Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

 

Het programma van het kringwerk is in de kerk verkrijgbaar en te zien op de site van Windkracht 8

 

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag om 18.00 uur: vesper (kloosterviering) met aansluitend maaltijd (opgave op maandag via website.
Om de 3 maanden is er een retraite-dag van 8:00 tot 20:00 uur in en rond de kerk , met 3 meditatieve vieringen, 3 maaltijden waarvan 1 in stilte, 3 groepsgesprekken over geloof, stilte, en je dagelijks bestaan, 2 meditatieve wandelingen, deels in stilte. En verder veel stille tijd voor jezelf om op te ademen, in verbondenheid met anderen, op een gedenkwaardige plek in een rustieke omgeving.
Opgave een week van te voren via de website. Maximaal 20 personen per dag.

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.