Agenda Actueel

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

 

15+22 augustus, 10.00-14.00 uur: open kerk Renesse met recreatiepastoraat en expositie, kaarsen en boeken-en koffiehoek, torenbeklimming

15+22 augustus: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd (
opgave op maandag via  info@kloosterwelle.nl

15 augustus, 15.30 uur: koor Noordwelle: overleg pioniersteam Kloosterwelle

16 augustus, 20.00 uur: kerk Renesse: orgelconcert met Joost de Nooijer

23 augustus, 20.00 uur: kerk Renesse: concert met Trio Les Amis met M. Eckhart, mandoline, gitaar en accordeon

24 augustus: inleverdatum copy ‘Vantkerkplein’ via  blomscha@outlook.com

Bericht uit de Westhoek

Renesse en andere dorpen in de omtrek

 

Open kerk Renesse:
Iedere woensdag van 10.00-14.00 uur met recreatiepastoraat, expositie over ‘cultureel erfgoed’, boeken-kaarsen-koffiehoek, torenbeklimming

Open kerk Noordwelle:
Iedere dag van 10.00-17.00 uur met foto-expositie over kerk en dorp in koorruimte en meditatiehoek in de kerk

Kloosterwelle:
Kerk Noordwelle: iedere woensdag:
17.00 uur: meditatief zingen,
18.00 uur: vesper,
18.30 uur: maaltijd, opgave op maandag via: info@kloosterwelle.nl

Volgende retraitedag van Kloosterwelle, van 8.00-20.00 uur, is op 5 september

Open kerk Burgh:
Op zaterdagen in augustus, 14.00-17.00 uur, met expositie en tweedehands boekenverkoop

Duitstalige kerkdiensten:
Kerk Renesse: iedere zondag, om 11.00 uur, met Pfarrer F. Mischnick

Concert met Elly en Rikkert:
Pelgrimskerk Haamstede, Platboslaan1, 13 augustus, 20.00 uur.
Wij hebben zelf voor onze gemeenteleden ook een aantal kaarten gekocht en wij willen die ook graag aanbieden aan de leden/gasten van de andere kerken van onze Protestantse gemeente “Schouwen aan Zee”.
Voor de leden/gasten van onze kerken bedraagt de toegangsprijs € 5 voor 2 kaarten; senioren (65+) kunnen we een gratis kaart aanbieden.
Het benodigde aantal kaarten kunt u opgeven  via ellyenrikkert@gkhaamstede.nl

Ontmoetings- en handwerkcafé:
Zuidstraat 13, Haamstede, 14 augustus, 14.00-16.00 uur

Orgelconcert met Joost de Nooijer:
Kerk Renesse,16 augustus,  20.00 uur

Tentdienst op Jachthaven bij ‘Westenwind’:
Scharendijke, 19 augustus,10.00 uur

Bijbelkring Westhoek
De eerstvolgende Bijbelkring van het nieuwe seizoen is op 26 september 2018, om 10.00 uur, in Burgh/Revasa met ds. Janneke Herweier. Daarna weer om de week roulerend langs de kerken.

De glossy ‘Zin in Schouwen’ is op 11 mei uitgekomen en gepresenteerd in de Grote Kerk van Haamstede. Het magazine voor gasten, toeristen en bewoners van de Westhoek gaat over het thema ‘Cultureel Erfgoed’ op Schouwen en bevat een agenda met alle zomeractiviteiten van de kerken in de Westhoek. Het ligt beschikbaar in de kerken en andere informatiepunten in de Westhoek. Contactpersoon is Jan Glaubitz : jpglaubitz@zeelandnet.nl

 

 

 

 

 

 

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Concert Elly en Rikkert

Pelgimskerk Haamstede


Pelgrimskerk Haamstede, Platboslaan1, 13 augustus, 20.00 uur.
Wij hebben zelf voor onze gemeenteleden ook een aantal kaarten gekocht en wij willen die ook graag aanbieden aan de leden/gasten van de andere kerken van onze Protestantse gemeente “Schouwen aan Zee”.
Voor de leden/gasten van onze kerken bedraagt de toegangsprijs € 5 voor 2 kaarten; senioren (65+) kunnen we een gratis kaart aanbieden.
Het benodigde aantal kaarten kunt u opgeven  via ellyenrikkert@gkhaamstede.nl

Nieuwsbrief Schouwen aan Zee

Geloven doe je samen

Hier kunt u de eerste en de tweede nieuwsbrief lezen van de nieuwe gemeente in wording

Schouwen aan Zee

 

Diaconiereis 2018

uitnodiging


 

Zaterdag 22 september a.s. wordt door de samenwerkende Schouwse diaconieën weer een uitstapje verzorgd voor onze senioren (75 jaar en ouder, of een partner in die leeftijd).

De organisatie is namens de Jacobuskerk Renesse, Corneliuskerk Noordwelle, Pelgrimskerk Haamstede, Ontmoetingskerk Haamstede, Hervormde Kerk Burgh, Bethlehemkerk Scharendijke.

We maken dit jaar een busreisje naar Het Fruitteeltmuseum in Kapelle. Het fruitteeltmuseum is dit jaar officieel heropend na herinrichting. In Grand Café Cederhof (eveneens in Kapelle) wordt u een maaltijd aangeboden.

Om 11.45 uur vertrekken we met een touringcar vanaf de Pelgrimskerk (Platboslaan 1, Haamstede).

Voor deelname is een eigen bijdrage van € 20,00 per persoon vastgesteld. U dient op de dag van het reisje contant te betalen bij de bus.

Alstublieft uiterlijk 7 september opgeven wanneer u duidelijk weet dat u mee kunt gaan. Wanneer u daarna toch onverhoopt niet mee kunt, laat dat dan direct weten, dan kan er misschien iemand anders mee (er is een maximaal aantal deelnemers). Omstreeks 19.30 uur zijn we weer terug bij de Pelgrimskerk in Haamstede.

De diaconie wil al het mogelijke doen om te zorgen dat u ook mee kunt!

Graag ook aangeven waarmee voor u persoonlijk rekening moet worden gehouden om er een geslaagde dag van te maken (denk aan bijvoorbeeld: voorgeschreven dieet, gebruik van krukken, rolstoel of rollator, noodzaak om thuis opgehaald te worden, en andere bijzonderheden)

We vertrouwen op een mooie en gezellige dag, met veel deelnemers uit onze dorpen!
Graag tot ziens en een hartelijke groet namens onze diaconieën,

Peter Jonker
Dorpsring 5
4326 AB, Noordwelle
telefoon: 0111-46 33 76
e-mail: jonkernoordwelle@gmail.com

Gesprekskringen

Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag om 18.00 uur: vesper (kloosterviering) met aansluitend maaltijd (opgave op maandag via website.
Om de 3 maanden is er een retraite-dag van 8:00 tot 20:00 uur in en rond de kerk , met 3 meditatieve vieringen, 3 maaltijden waarvan 1 in stilte, 3 groepsgesprekken over geloof, stilte, en je dagelijks bestaan, 2 meditatieve wandelingen, deels in stilte. En verder veel stille tijd voor jezelf om op te ademen, in verbondenheid met anderen, op een gedenkwaardige plek in een rustieke omgeving.
De volgende retraitedagen zijn op 6 september en 6 december 2017, en op 7 maart en 6 juni 2018..
Opgave een week van te voren via de website. Maximaal 20 personen per dag.

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.