Activiteiten

Van 't Kerkplein

Klik hieronder op de laatste editie

De nieuwste editie van Van 't Kerkplein is weer huis aan huis bezorgd. Klik op de link hieronder en u treft de informatie ook digitaal aan. 

Van 't Kerkplein is een driemaandelijks informatief kerkblad met mooie foto's, van de dorpsgemeente Renesse-Noordwelle. U treft er nuttige informatie aan, overdenkingen, een kennismaking met een vrijwilliger, allerlei actuele of historische verhalen en hier en daar ook wat maatschappij-kritische noten. Het blad wordt huis-aan-huis verspreid in Renesse en Noordwelle. 

Bruiloften Jacobuskerk

Bruiloften Jacobuskerk

Trouwen in de Jacobuskerk

Regelmatig ontvangen we verzoeken van Nederlandse en Duitse gasten, of ze in een van onze monumentale kerken mogen trouwen. Dan is het leuk als je mooie foto's ontvangt om te mogen plaatsen op de site. Hier ziet u Georgina en Robin Trimbusch, die vorig jaar trouwden in de Jacobuskerk.

Bruiloften Jacobuskerk Bruiloften Jacobuskerk

Kloosterwelle

Aanzet pioniersplan

Doelstelling

Vanuit de monumentale dorpskerk van Noordwelle een kloosterfunctie ontwikkelen voor zoekers naar zin en gemeenschap. Met een concentratie op eenvoudige vieringen, maaltijden en natuur-wandelingen, met  de discipline en regelmaat van de eeuwenoude Salvator-klok om  8, 12, 18.00 uur. Volgens het “Emmaus” model uit Lucas 24,30-32, waarbij de schellen van de ogen kunnen vallen en nieuw zicht ontstaat op de werkelijkheid van alle dag: wonen, relaties, werk, samenleving , engagement. Met een herwaardering van de geestelijke en sociale betekenis van de sabbath/zondag/weekend als moment van opademen ipv.de laatste adem uitblazen! 

De “Kloosterlingen”(draagvlak van regionale vrijwilligers) gaan vanuit de Christelijke inspiratiebronnen in gesprek met de andersdenkende gasten. Zodoende herontdekt de kwetsbare geloofsgemeenschap ter plekke haar nieuwe identiteit in ontmoeting met andersdenkenden en de passanten/ gasten herontdekken de waarde van een duurzame geloofsgemeenschap op locatie, met wederzijds respect en openheid. Het monumentale kerkgebouw wordt meer benut in haar oorspronkelijke betekenis: Gods huis voor elke dag en iedereen,  als huis van gebed , rust en stilte, van bezinning en ontmoeting, vrijplaats en schuilplaats, retraite en revalidatie. De rustieke omgeving van het dorp Noordwelle versterkt deze kloosterfunctie. Over 3 jaar “zie” ik voor me : 12 retraiteweekends, maandelijks, van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 19.00 uur, met 15 gasten en 5 medewerkers, in en rond de kerk van Noordwelle.

Analyse

Steeds meer mensen uit onze huidige vluchtige, gejaagde, versplinterde, digitale samenleving , met haar gebrek aan concentratie, discipline, duurzame toewijding en samenhang , met haar gefragmenteerde hulpverlening als symptoombestrijding, gaan opnieuw op  zoek naar de eeuwenoude kernwaarden uit de kloostertraditie: “ora et labora”. Ook het huidige instituut van de afbrokkelende kerk in een ontzuilde samenleving slaagt er onvoldoende in om de samenhang tussen geloven, wonen, relaties, werken en engagement te bevorderen, als teken van heil en welzijn. Om deze werkende doelgroep te bereiken is een weekendprogramma gewenst.

Doelgroep

Enerzijds ontwikkelen van een draagvlak van “kloosterlingen” uit de regio van de Westhoek, niet alleen van kerkleden, maar van ieder ,die zich wil engageren met de doelstelling, zorg wil dragen voor de continuiteit. Vooral mensen tussen  de 50 en 70 jaar met de nodige mensenkennis en levenswijsheid.

Anderzijds de “kloostergasten” uit de regio (Westhoek-recreanten) en uit heel Nederland (soort pelgrims) die zich intekenen voor het retraite/kloosterweekend en voor de betreffende (overnachting) pensions in de buurt. Mensen uit het werkzame leven, 30 – 50 jaar, die meer leven om te werken dan werken om te leven.

Aanpak

Concentratie op  vieringen, maaltijden en wandelingen (kloostertrits). In een eerder stadium was er nog sprake van een afwisselend nevenprogramma : van pelgrimspad langs de kerken van de Westhoek tot bezoeken aan milieuvriendelijke plekken in en rond Noordwelle. Van Poezie-kamer tot “Sing ins.” Maar zo’n actief nevenprogramma leidt misschien teveel af van de kerndoelen van deze retraite?!

Ontwikkeling van draagvlak van medewerkers/ kloosterlingen, zo mogelijk rondom de vesper/maaltijden op woensdagavond, 18.00 -19.00 uur:

Visie-groep, die regelmatig evalueert

Organisatiestructuur met voorzitter, secretaris ( voor bijhouden website, werving en contactpersoon gasten), penningmeester voor (retraite) aanbod, dat betaald wordt door de gasten en contactpersoon voor de pensions in de buurt

Liturgie/getijdengroep, die de vieringen en vespers (woensdagavond) voorbereidt en leidt

Cateringgroep, die de maaltijden verzorgt.

Natuurgidsen, die de wandelingen door polder , duin en strand begeleiden.

Ontwikkelen van een netwerk van (beschikbare) pensions en campings in de buurt, die openstaan voor gasten van “Kloosterwelle”.

Het vernieuwende en experimentele zit in het hergebruik van de monumentale  kerk met 3 vieringen en maaltijden (refter-functie) per dag en meditatieve wandelingen door de rustieke omgeving, in een nieuwe samenhang. In de ontmoeting tussen trouwe kerkgangers en incidentele gelukszoekers, als een eyeopener. In de voorbeeldfunctie voor andere kwetsbare dorpskerken in een rustieke omgeving: niet je terugtrekken in de kleine bekende kring, maar de uitdaging zoeken in de ongekende wijde wereld. In een project, dat zichzelf moet terugverdienen door de betalende gasten.

Meer informatie bij contactpersoon Piter Goodijk.

Windkracht 8

Klik op de link hieronder en u treft het overzicht van de vele Zomeractiviteiten georganiseerd door de werkgroep Windkracht 8. Bekijk ook de foto's. Alvast veel plezier!

windkracht-8 Zomerrecreatie

windkracht-8.nl/fotoblad

“Zin in Schouwen”, zo heet de nieuwe glossy van de samenwerkende kerken in de Westhoek, die ds. Ineke de Heer, namens “Windkracht-8”, aanbood aan burgemeester Rabelink op 22 mei, in de kerk van Noordwelle. De glossy geeft een mooie indruk van de schilderachtige Westhoek van Schouwen en van het aanbod van de kerken en is bedoeld voor de gasten in de Westhoek. U mag deze ook zelf lezen en daarna doorgeven aan een gast. Er liggen nog exemplaren in onze kerken. 

Aangeraakt door Gods Geest waait er een frisse wind door de kerken van de Westhoek van Schouwen-Duiveland. Samen vormen deze kerken een veelkleurig palet, waarbij iedere kerk een eigen identiteit heeft. Gezamenlijk proberen deze zeven kerken een gastvrije gemeente van Christus te zijn in een aantrekkelijke omgeving met een mooie natuur. Onder 'Windkracht 8' worden daartoe een aantal gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd.

Wij wensen (adspirant) leden en gasten toe dat zij zich snel thuis voelen in deze recreatieve omgeving en wellicht in één van onze kerken. Om weer op adem te komen na een moment van bezinning. In de kerk, op het strand, bij de zee. Met zon, wind of regen en altijd dieren om u heen. Zo kunt u uitgerust weer terug te keren naar uw thuishaven.

De samenwerkende kerken:

De Gereformeerde kerk in Haamstede gkhaamstede.nl

De Hervormde gemeente in Burgh kerkinburgh.nl

De Hervormde gemeente in Haamstede hervormdhaamstede.nl

De Hervormde Gemeente in Renesse Noordwelle kerkrenessenoordwelle.nl

De Christelijk Gereformeerde kerk in Haamstede cgkhaamstede.nl

De Rooms Katholieke Parochie Schouwen-Duiveland rkschouwenduiveland.nl

De Protestantse gemeente in Scharendijke scharendijke-pkn.nl

Windkracht 8 Windkracht 8

Jacobuskerk in de steigers

Zoals eenieder kan zien: er wordt heel hard gewerkt aan onze kerk. De financiën laten het toe na inbreng van veel betrokken gemeenteleden, dorpsgenoten en gasten.
Dus nu even een ander geluid vanuit de kerk!

De bouwradio laat fraaie …

Lees het hele artikel

Agenda Actueel

3+ 10 april: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd.
Opgave uiterlijk 's maandags via  info@kloosterwelle.nl 

4 april, 19.00 uur: Platboslaan 1: Film ‘Mary Magdalene’ met nagesprek

9 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? …

Lees het hele artikel

Toeleven naar Pasen

Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken?  

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij grote vragen zoals deze. We zijn op zoek naar inspiratie en nieuwsgierig …

Lees het hele artikel