Activiteiten

Van 't Kerkplein

Klik hieronder op de laatste editie

De nieuwste editie van Van 't Kerkplein is weer huis aan huis bezorgd. Klik op de link hieronder en u treft de informatie ook digitaal aan. 

Van 't Kerkplein is een driemaandelijks informatief kerkblad met mooie foto's, van de dorpsgemeente Renesse-Noordwelle. U treft er nuttige informatie aan, overdenkingen, een kennismaking met een vrijwilliger, allerlei actuele of historische verhalen en hier en daar ook wat maatschappij-kritische noten. Het blad wordt huis-aan-huis verspreid in Renesse en Noordwelle. 

Bruiloften Jacobuskerk

Bruiloften Jacobuskerk

Trouwen in de Jacobuskerk

Regelmatig ontvangen we verzoeken van Nederlandse en Duitse gasten, of ze in een van onze monumentale kerken mogen trouwen. Dan is het leuk als je mooie foto's ontvangt om te mogen plaatsen op de site. Hier ziet u Georgina en Robin Trimbusch, die vorig jaar trouwden in de Jacobuskerk.

Bruiloften Jacobuskerk Bruiloften Jacobuskerk Bruiloften Jacobuskerk Bruiloften Jacobuskerk Bruiloften Jacobuskerk Bruiloften Jacobuskerk

Tent of Nations

Op 12 februari 2013 bezochten ds.Piter Goodijk en Date Mulder in Houten de drukbezochte Vriendenmiddag van de Tent of Nations, die geleid werd door Meta Floor. Zij ontmoetten daar ook ons oud-gemeentelid Henk Spoelman. Hij maakte deel uit van de kerkelijke delegatie uit Renesse Noordwelle die in april 2008 onder leiding van Date Mulder een bezoek bracht aan de Palestijnse vredesheuvel Tent of Nations. 

Tent of Nations Tent of Nations Tent of Nations Tent of Nations

Amnesty International

 

Bengaalse visser op borgtocht vrij

Rasraj Das, visser en lid van een religieuze Hindu-minderheid in het oosten van Bangladesh, is sinds 16 januari 2017 op borgtocht vrij. Hij zat ruim twee maanden in de gevangenis voor het plaatsen van een foto op Facebook. Honderden mensen gingen na de arrestatie van Rasraj Das de straat op om te protesteren.

Rasraj Das zou met de foto de islam beledigd hebben. De politie erkende later dat hij de foto niet geplaatst heeft. Toch is de aanklacht tegen hem niet ingetrokken. In Bangladesh wordt de Informatie- en Communicatietechnologiewet regelmatig gebruikt om critici van de regering de mond te snoeren. Wie ‘nep-, obscene- of belastende informatie’ elektronisch verspreidt en daarmee ‘schade toebrengt aan de staat’ loopt risico op celstraffen tot wel veertien jaar. Het is niet bekend wanneer Rasraj Das voor de rechter moet verschijnen

 

Máxima Acuña uit Peru dolblij met brieven Schrijfmarathon

Eergisteren bezochten Amnesty-medewerkers Máxima Acuña uit Peru, om haar alle kaarten en brieven te overhandigen die tijdens de Schrijfmarathon voor haar geschreven zijn. Máxima wordt bedreigd door een groot mijnbouwbedrijf dat op haar terrein goud wil winnen.

Het was een erg emotioneel bezoek. Máxima was ontzettend blij met alle steun die ze uit de hele wereld ontvangt: ‘Ik bedank jullie met mijn hele hart voor alle brieven die jullie me gestuurd hebben. Jullie geven me de moed om door te vechten. Ik vraag jullie om te blijven helpen om gerechtigheid te zoeken, zodat ik in vrede en rust verder kan leven.’

De Peruaanse minister van Justitie en Mensenrechten was ook aanwezig. Hij deed enkele concrete toezeggingen om Máxima en haar familie te beschermen.

Tijdens de Schrijfmarathon in december 2016 hebben we voor Máxima actie gevoerd, omdat ze bedreigd wordt door een groot mijnbouwbedrijf dat op haar terrein goud wil winnen. Máxima en haar gezin weigeren te vertrekken, tot woede van het bedrijf. Sindsdien is het gezin het mikpunt van het mijnbouwbedrijf én van de politie. Geweld wordt daarbij niet geschuwd: Máxima en haar dochter werden hard geslagen, hun oogst werd vernield en hun hond werd de keel doorgesneden

 

Doodstraf van Maleisische Shahrul Izani ingetrokken

De doodstraf die Shahrul Izani uit Maleisië in 2009 werd opgelegd, is in maart omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

In 2003 werd Shahrul Izani opgepakt met 600 gram cannabis in zijn bezit. Hij was toen 19 jaar oud en nog nooit in aanraking gekomen met justitie. Izani werd schuldig bevonden aan drugshandel en daar staat in Maleisië de doodstraf voor. Volgens internationaal recht mag de doodstraf alleen worden opgelegd voor de meest ernstige misdrijven. Drugsmisdrijven vallen hier niet onder.

Izani is de tweede gevangene binnen een maand in Maleisië van wie de doodstraf wordt ingetrokken. Hoewel dit hoop geeft, blijft Amnesty International actievoeren voor andere terdoodveroordeelden in Maleisië

Kloosterwelle

Aanzet pioniersplan

Doelstelling

Vanuit de monumentale dorpskerk van Noordwelle een kloosterfunctie ontwikkelen voor zoekers naar zin en gemeenschap. Met een concentratie op eenvoudige vieringen, maaltijden en natuur-wandelingen, met  de discipline en regelmaat van de eeuwenoude Salvator-klok om  8, 12, 18.00 uur. Volgens het “Emmaus” model uit Lucas 24,30-32, waarbij de schellen van de ogen kunnen vallen en nieuw zicht ontstaat op de werkelijkheid van alle dag: wonen, relaties, werk, samenleving , engagement. Met een herwaardering van de geestelijke en sociale betekenis van de sabbath/zondag/weekend als moment van opademen ipv.de laatste adem uitblazen! 

De “Kloosterlingen”(draagvlak van regionale vrijwilligers) gaan vanuit de Christelijke inspiratiebronnen in gesprek met de andersdenkende gasten. Zodoende herontdekt de kwetsbare geloofsgemeenschap ter plekke haar nieuwe identiteit in ontmoeting met andersdenkenden en de passanten/ gasten herontdekken de waarde van een duurzame geloofsgemeenschap op locatie, met wederzijds respect en openheid. Het monumentale kerkgebouw wordt meer benut in haar oorspronkelijke betekenis: Gods huis voor elke dag en iedereen,  als huis van gebed , rust en stilte, van bezinning en ontmoeting, vrijplaats en schuilplaats, retraite en revalidatie. De rustieke omgeving van het dorp Noordwelle versterkt deze kloosterfunctie. Over 3 jaar “zie” ik voor me : 12 retraiteweekends, maandelijks, van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 19.00 uur, met 15 gasten en 5 medewerkers, in en rond de kerk van Noordwelle.

Analyse

Steeds meer mensen uit onze huidige vluchtige, gejaagde, versplinterde, digitale samenleving , met haar gebrek aan concentratie, discipline, duurzame toewijding en samenhang , met haar gefragmenteerde hulpverlening als symptoombestrijding, gaan opnieuw op  zoek naar de eeuwenoude kernwaarden uit de kloostertraditie: “ora et labora”. Ook het huidige instituut van de afbrokkelende kerk in een ontzuilde samenleving slaagt er onvoldoende in om de samenhang tussen geloven, wonen, relaties, werken en engagement te bevorderen, als teken van heil en welzijn. Om deze werkende doelgroep te bereiken is een weekendprogramma gewenst.

Doelgroep

Enerzijds ontwikkelen van een draagvlak van “kloosterlingen” uit de regio van de Westhoek, niet alleen van kerkleden, maar van ieder ,die zich wil engageren met de doelstelling, zorg wil dragen voor de continuiteit. Vooral mensen tussen  de 50 en 70 jaar met de nodige mensenkennis en levenswijsheid.

Anderzijds de “kloostergasten” uit de regio (Westhoek-recreanten) en uit heel Nederland (soort pelgrims) die zich intekenen voor het retraite/kloosterweekend en voor de betreffende (overnachting) pensions in de buurt. Mensen uit het werkzame leven, 30 – 50 jaar, die meer leven om te werken dan werken om te leven.

Aanpak

Concentratie op  vieringen, maaltijden en wandelingen (kloostertrits). In een eerder stadium was er nog sprake van een afwisselend nevenprogramma : van pelgrimspad langs de kerken van de Westhoek tot bezoeken aan milieuvriendelijke plekken in en rond Noordwelle. Van Poezie-kamer tot “Sing ins.” Maar zo’n actief nevenprogramma leidt misschien teveel af van de kerndoelen van deze retraite?!

Ontwikkeling van draagvlak van medewerkers/ kloosterlingen, zo mogelijk rondom de vesper/maaltijden op woensdagavond, 18.00 -19.00 uur:

Visie-groep, die regelmatig evalueert

Organisatiestructuur met voorzitter, secretaris ( voor bijhouden website, werving en contactpersoon gasten), penningmeester voor (retraite) aanbod, dat betaald wordt door de gasten en contactpersoon voor de pensions in de buurt

Liturgie/getijdengroep, die de vieringen en vespers (woensdagavond) voorbereidt en leidt

Cateringgroep, die de maaltijden verzorgt.

Natuurgidsen, die de wandelingen door polder , duin en strand begeleiden.

Ontwikkelen van een netwerk van (beschikbare) pensions en campings in de buurt, die openstaan voor gasten van “Kloosterwelle”.

Het vernieuwende en experimentele zit in het hergebruik van de monumentale  kerk met 3 vieringen en maaltijden (refter-functie) per dag en meditatieve wandelingen door de rustieke omgeving, in een nieuwe samenhang. In de ontmoeting tussen trouwe kerkgangers en incidentele gelukszoekers, als een eyeopener. In de voorbeeldfunctie voor andere kwetsbare dorpskerken in een rustieke omgeving: niet je terugtrekken in de kleine bekende kring, maar de uitdaging zoeken in de ongekende wijde wereld. In een project, dat zichzelf moet terugverdienen door de betalende gasten.

Meer informatie bij contactpersoon Piter Goodijk.

Windkracht 8

Klik op de link hieronder en u treft het overzicht van de vele Zomeractiviteiten georganiseerd door de werkgroep Windkracht 8. Bekijk ook de foto's. Alvast veel plezier!

windkracht-8 Zomerrecreatie

windkracht-8.nl/fotoblad

“Zin in Schouwen”, zo heet de nieuwe glossy van de samenwerkende kerken in de Westhoek, die ds. Ineke de Heer, namens “Windkracht-8”, aanbood aan burgemeester Rabelink op 22 mei, in de kerk van Noordwelle. De glossy geeft een mooie indruk van de schilderachtige Westhoek van Schouwen en van het aanbod van de kerken en is bedoeld voor de gasten in de Westhoek. U mag deze ook zelf lezen en daarna doorgeven aan een gast. Er liggen nog exemplaren in onze kerken. 

Aangeraakt door Gods Geest waait er een frisse wind door de kerken van de Westhoek van Schouwen-Duiveland. Samen vormen deze kerken een veelkleurig palet, waarbij iedere kerk een eigen identiteit heeft. Gezamenlijk proberen deze zeven kerken een gastvrije gemeente van Christus te zijn in een aantrekkelijke omgeving met een mooie natuur. Onder 'Windkracht 8' worden daartoe een aantal gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd.

Wij wensen (adspirant) leden en gasten toe dat zij zich snel thuis voelen in deze recreatieve omgeving en wellicht in één van onze kerken. Om weer op adem te komen na een moment van bezinning. In de kerk, op het strand, bij de zee. Met zon, wind of regen en altijd dieren om u heen. Zo kunt u uitgerust weer terug te keren naar uw thuishaven.

De samenwerkende kerken:

De Gereformeerde kerk in Haamstede gkhaamstede.nl

De Hervormde gemeente in Burgh kerkinburgh.nl

De Hervormde gemeente in Haamstede hervormdhaamstede.nl

De Hervormde Gemeente in Renesse Noordwelle kerkrenessenoordwelle.nl

De Christelijk Gereformeerde kerk in Haamstede cgkhaamstede.nl

De Rooms Katholieke Parochie Schouwen-Duiveland rkschouwenduiveland.nl

De Protestantse gemeente in Scharendijke scharendijke-pkn.nl

Windkracht 8 Windkracht 8 Windkracht 8 Windkracht 8 Windkracht 8 Windkracht 8

Agenda Actueel

 

11 oktober, 19.30 uur: Platboslaan1: toerustingsavond voor pastorale teams van Schouwen aan zee.

16 oktober, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring over Paulus (R. Williams, p. 15-35 en p. 88)

17 oktober: kerk Noordwelle:
Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Verslag Diaconiereisje 2018

Zaterdag 22 september jl. maakten we een uitstapje voor senioren, verzorgd door onze samenwerkende diaconieën. Vanuit de Pelgrimskerk Haamstede, Ontmoetingskerk Haamstede, Hervormde Gemeente Burgh, Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle …

Lees het hele artikel

Kerstkaartenactie 2018

Doe mee met de Kerstkaartenactie van onze diaconie voor het Justitiepastoraat en Leger des Heils.

Schrijf een Kerstgroet aan een gevangene of iemand in de dak- en thuislozen opvang.

Een klein kaartje, een groot gebaar.

De actie …

Lees het hele artikel

Ring Schouwen - Duiveland en Tholen

Aan de gemeenteleden van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen,

Als stuurgroep van de ring willen we u graag uitnodigen voor de eerste bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op 24 oktober a.s. in kerkcentrum De Wingerd in Tholen. Nu de …

Lees het hele artikel